Dyfyniadau Fox & Dywediadau

Jacob Morgan 09-08-2023
Jacob Morgan

Dyfyniadau Fox & Dywed

“Mae dynion wedi anghofio’r gwirionedd hwn,” meddai’r llwynog. “Ond rhaid i chi beidio ag anghofio amdano. Rydych chi'n dod yn gyfrifol, am byth, am yr hyn rydych chi wedi'i ddofi.”– Antoine de Saint Exupery “Rwyf weithiau'n llwynog ac weithiau'n llew. Mae holl gyfrinach y llywodraeth yn gorwedd mewn gwybod pryd i fod y naill neu'r llall.”– Napoleon Bonaparte “Mae'r llwynog yn condemnio'r trap, nid ei hun.”– William Blake “Y llwynog yn darparu ar ei gyfer ei hun, ond mae Duw yn darparu ar gyfer y llew.”– William Blake “Nid yw'r llwynog cysgu yn dal dofednod.”– Benjamin Franklin “Mae'r llwynog yn newid ei ffwr ond nid ei arferion. ”– Anhysbys “Gwahaniaethir rhwng merched a llwynogod, gan eu bod yn wan, â tact rhagorach.”– Ambrose Bierce “Y mae gan lwynogod dyllau ac y mae gan adar yr awyr nythod, ond y mae gan Fab y Dyn nid oes ganddo unman i ddodi Ei ben.”– Y Beibl “Baidd sy'n anfon blodau yw llwynog.”– Ruth Weston “Gall llwynog ddwyn dy ieir, syr, / . . . Os yw llaw cyfreithiwr yn ffiaidd syr, / Mae'n dwyn dy holl ystâd.”– John Gay “Ac yn union fel awel ganol haf, rhedodd i ffwrdd, i olau'r lleuad, yn lwynog, balch a chryf. Cerddodd y blaidd unig i ffwrdd, yn drist ei bod wedi mynd.”– Jason Winchester “Mae fel y llwynog, sy'n wynebu ei draciau yn y tywod â'i gynffon.”– Niels Henrik Abel “Pan dwi'n loncian mae fel ci dawnsio. Wel, mae'n fwy o foxtrot.”– Jarod Kintz “Beth amae llwynog newynog yn breuddwydio amdano yn gyson iâr!”– Mehmet Murat ildan “Mewn cymdeithas lle mae pob dyn yn meddwl llwynogod, mae angen i chi fod yn fwy llwynog na’r llwynog!”– Mehmet Murat ildan “Mae llawer o lwynogod yn tyfu'n llwyd, ond ychydig sy'n tyfu'n dda.– Benjamin Franklin “Ni ddylai llwynog fod o'r rheithgor yn achos llys gŵydd.”– Thomas Fuller “Mae etholiad yn dod: Mae heddwch cyffredinol yn cael ei ddatgan ac mae gan y llwynogod ddiddordeb didwyll mewn ymestyn bywydau'r dofednod.”– George Eliot “Rhaid i dywysog efelychu'r llwynog a'r llew, oherwydd ni all y llew amddiffyn ei hun rhag maglau , ac ni all y llwynog amddiffyn ei hun rhag bleiddiaid. Rhaid felly fod un yn llwynog i adnabod maglau, ac yn llew i ddychryn bleiddiaid.”– Machiavelli “Gyda llwynogod rhaid chwarae’r llwynog.”– Thomas Fuller “Mae’r llwynog yn adnabod llawer pethau, ond y mae y draenog yn gwybod un peth mawr.”– Archilochus “Lle y mae croen y llew yn disgyn rhaid ei wasgu â chroen y llwynog.”– Lysander “Ysoddodd straeon â thrachwant ffyrnig, rhengoedd o farciau du ar wyn, gan eu didoli eu hunain yn fynyddoedd a choed, sêr, lleuadau a haul, dreigiau, corachod, a choedwigoedd yn cynnwys bleiddiaid, llwynogod a'r tywyllwch.”<5– A.S. Byatt “Weithiau yr oedd yn bosibl i mi gredu ei fod wedi ymarfer swyngyfaredd arnaf, fel y gall llwynogod yn y wlad hon, canys, yma, y ​​gall llwynog fasgio mor ddynol ac ar y goreu o weithiau yr esgyrn bochau uchel a roddai i'w.wynebu agwedd mwgwd.”– Angela Carter “‘Moch Daear!’ meddai Lucy. ‘Llwynogod!’ meddai Edmwnd. ‘Cwningod!’ meddai Susan.”– C.S. Lewis “I lawr y gwynt fioled llithrodd alawon syrinx, gwyllt fel llwynogod, gwallgof fel cariad, rhyfedd fel deffro.”– Cecilia Dart-Thornton “Ein pwynt trafod cyntaf yw'r helfa. (…) Fy syniad i yw dechrau'r ffilm gyda delwedd o'r vixen wedi'i chloi allan o'i lloer sydd wedi'i phlygio i fyny. Ei braw wrth iddi ymlid ar draws y wlad. Mae hyn yn fargen fawr. Mae'n golygu hyfforddi llwynog o'i enedigaeth neu wisgo ci i edrych fel llwynog. Neu llogi David Attenbrorough, sydd fwy na thebyg yn adnabod ychydig o lwynogod yn ddigon da i ofyn ffafr.”– Emma Thompson “Weithiau ers i mi fod yn yr ardd rydw i wedi edrych i fyny drwy’r coed yn yr awyr ac Rwyf wedi cael teimlad rhyfedd o fod yn hapus fel pe bai rhywbeth yn gwthio ac yn tynnu yn fy mrest ac yn gwneud i mi anadlu'n gyflym. Mae hud bob amser yn gwthio ac yn tynnu lluniau ac yn gwneud pethau allan o ddim byd. Mae popeth wedi ei wneud allan o hud, dail a choed, blodau ac adar, moch daear a llwynogod a gwiwerod a phobl. Felly mae'n rhaid ei fod o'n cwmpas ym mhob man. Yn yr ardd hon – ym mhob man.”– Frances Hodgson Burnett “Yr hyn a gymerais i oedd y norm—dyn, llyfn, ystwyth—oedd achos dros dro arbennig ieuenctid. I mi, roedd yr hen yn rhywogaeth ar wahân, fel adar y to neu lwynogod.”– Ian McEwan “Pan fyddaf ar fy mhen fy hun, gallaf ddod yn anweledig. dwi'n gallueistedd

ar ben twyn mor ddisymud a chwyn yn codi,

nes i'r llwynogod redeg gan ddibryder. Gallaf glywed swn bron

Gweld hefyd: Symbolaeth Koi & Ystyr geiriau:

anhyglyw y rhosod yn canu.”

- Mary Oliver “I Un a grwydrodd ar fôr unig, ac a geisiai yn ofer am unrhyw le i orffwys:

‘Y mae tyllau gan lwynogod, a phob aderyn ei nyth. Rhaid i mi, yn unig, grwydro'n flinedig,

A chleisiau fy nhraed, Ac yfed halen gwin â dagrau.”

– Oscar Wilde “Plant yn codi ein hesgyrn

Fydda i byth yn gwybod bod rhain unwaith

Cyn gyflymed â llwynogod ar y bryn.”

Gweld hefyd: Symbolaeth Glow Worm & Ystyr geiriau:
– Wallace Stevens

Diarhebion Llwynog

“Gadewch i bob llwynog ofalu am ei gynffon ei hun.”– Eidaleg “Byddwch yn dal y llwynog yn gyfrwystra, a y blaidd yn ddewr.”– Albaneg “Rhaid i’r sawl sy’n ymwneud â llwynogod ofalu am ei glwyd ieir.”– Almaeneg “Nid oes angen tiwtoriaid ar hen lwynogod.”– Iseldireg “Felly rydych chi'n dweud wrthyf fod bleiddiaid ar y mynydd, a llwynogod yn y dyffryn.”– Sbaeneg “Gŵydd wirion yw hi sy'n gwrando ar y llwynog yn pregethu.”- Ffrangeg “Mae hen lwynog yn deall y trap.”– Anhysbys “Mae cleient yn twixt ei atwrnai a’i gynghorydd fel gŵydd twixt dau lwynog.”– Anhysbys “Llwynog ffôl yn cael ei ddal gan un goes, ond un doeth gan y pedair.”– Serbeg “Perthnasau yw’r ffrindiau gwaethaf, meddai’r llwynog wrth i’r cŵn fynd ar ei ôl.”– Daneg “ Pan fydd llwynog yn pregethu, gofalwch am eich gwyddau.”- Anhysbys “Bethni all y llew lwyddo i wneud y gall llwynog.”– Almaeneg

Jacob Morgan

Mae Jacob Morgan yn awdur angerddol a brwdfrydig ysbrydol, sy'n ymroddedig i archwilio byd dwfn symbolaeth anifeiliaid. Gyda blynyddoedd o ymchwil a phrofiad personol, mae Jacob wedi meithrin dealltwriaeth ddofn o'r arwyddocâd ysbrydol y tu ôl i wahanol anifeiliaid, eu totemau, a'r egni y maent yn ei ymgorffori. Mae ei bersbectif unigryw ar gydgysylltiad natur ac ysbrydolrwydd yn rhoi mewnwelediadau gwerthfawr ac arweiniad ymarferol i ddarllenwyr ar gyfer cysylltu â doethineb dwyfol ein byd naturiol. Trwy ei flog, Cannoedd o Gwirodydd Dwfn, Totems, ac Energy Meanings of Animals, mae Jacob yn gyson yn cyflwyno cynnwys sy'n ysgogi'r meddwl sy'n ysbrydoli unigolion i fanteisio ar eu greddf a chofleidio pŵer trawsnewidiol symbolaeth anifeiliaid. Gyda’i arddull ysgrifennu ddeniadol a’i wybodaeth ddofn, mae Jacob yn grymuso darllenwyr i gychwyn ar eu teithiau ysbrydol eu hunain, gan ddatgloi gwirioneddau cudd a chofleidio arweiniad ein cymdeithion anifeiliaid.