ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಸಿಂಬಾಲಿಸಮ್ & ಅರ್ಥ

Jacob Morgan 11-08-2023
Jacob Morgan

ಪರಿವಿಡಿ

ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಸಿಂಬಾಲಿಸಮ್ & ಅರ್ಥ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮತ್ತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ನೀವು ಬಯಸುವಿರಾ? ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್, ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಟೋಟೆಮ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಅನಿಮಲ್ ಆಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು! ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಬೆಳಗಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಜೀವಂತ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ! ಈ ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಗೈಡ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ, ಬೆರೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಸಿಂಬಾಲಿಸಂ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ!

  ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಸಿಂಬಾಲಿಸಂ & ಅರ್ಥ

  ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಹಕ್ಕಿಯ ರೋಮಾಂಚಕ ಬಣ್ಣದ ಗರಿಗಳು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. ಮತ್ತು ನೀಲಿ, ಕಡುಗೆಂಪು, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳ ಅಂತಹ ಭವ್ಯವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಡುವುದಿಲ್ಲ? ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನ್ಯೂ ಗಿನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಹ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮತ್ತು ಮೋಡಿಮಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್‌ನಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ: ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸು!

  ಹೆಣ್ಣು ಒಡನಾಡಿಯನ್ನು ಓಲೈಸುವಾಗ ಅವನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಪುರುಷ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಮನಮೋಹಕ ನಾಟಕೀಯ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತದೆ- ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಭಂಗಿ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯ, ನಾಟಕೀಯ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿರಾಮಗೊಳಿಸುವುದು; ಮಾದಕ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾನವರು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ತನ್ನನ್ನು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ "ಹೊರಗೆ" ಇರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲೆಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಿಡುವಳಿ ಇಲ್ಲಹಿಂದೆ!

  ಅಂದಹಾಗೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಾಮರ್ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹತ್ತಾರು ಗಂಡುಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ; ಇದು ಕೇವಲ ಯಾವುದೇ ಬೋವರ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮರವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆಯು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಧಿಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅವರು ಮೊದಲು ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಹಂತವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

  ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಸ್ವರ್ಗದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ನಡುವಿನ ನಿಷ್ಠೆಯು ಜಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಿಳಿದಿರುವ 43 ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಎಂಟು ಏಕಪತ್ನಿಗಳು. ಈ 8 ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಪುಕ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ಸಂಯೋಗದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾರಡೈಸ್‌ನ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಹಳ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಬಾಲಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗರಿಗಳಿರುವ ಕಿರೀಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ರಾಜಮನೆತನ ಮತ್ತು ಉದಾತ್ತತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

  ಪ್ಯಾರಡೈಸ್‌ನ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗಾತ್ರಗಳು ಮಹತ್ತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಜೀವಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಔನ್ಸ್ ತೂಕದ ಮತ್ತು 6 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಅಳತೆಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಏವಿಯನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಪೌಂಡ್ ತೂಕದ ಮತ್ತು 17 ಇಂಚು ಉದ್ದದ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗರಿಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವ ದೊಡ್ಡ ಜಾತಿಯವರೆಗೂ ಇವೆ! ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್‌ನ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪುಕ್ಕಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ, ಗರಿಗಳು ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ.

  ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಗಾಳಿ ಇದೆ. ಅವರು ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ, ಸುಮಾರು 20 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ 16-30 ದಿನಗಳುನಂತರ, ಮರಿಗಳು ಗೂಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಏಕಾಂತ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತವೆ.

  ಪ್ಯಾರಡೈಸ್‌ನ ಪಕ್ಷಿಗಳು 1996 ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನವ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆಗ ಡೇವಿಡ್ ಅಟೆನ್‌ಬರೋ ಅವರು ಪಾಪುವಾಗೆ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವುಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. , ನ್ಯೂ ಗಿನಿಯಾ; ಜೀವಿಯು ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ಮತ್ತು ಅವನು ಕಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದನು, ಅವರ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದನು. ಅಟೆನ್‌ಬರೋ ಈ ಜೀವಿಯನ್ನು "ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕ ಪಕ್ಷಿ" ಎಂದು ಕರೆದರು.

  ಸಹ ನೋಡಿ: ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸಿಂಬಾಲಿಸಮ್ & ಅರ್ಥ

  ಒಂದು ಪುರಾಣವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಲ್ ಗರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರೇಟರ್ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನದ ಲಾಂಛನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಫೀನಿಕ್ಸ್‌ನ ಚೈನೀಸ್ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತಾರೆ.

  ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಪ್ರಾಣಿ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಕೆಲಿಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್-ತುಂಬಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಬಾಜಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಮಂದವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಅದನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತೀವ್ರವಾದ ಸವಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

  ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪಕ್ಷಿ, ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಆಗಿ, ಬಲವಾದ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುವವರಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಮಳೆಬಿಲ್ಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿಡಿಯುವಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸ್ವರ್ಗದ ಗಂಡು ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪವಿತ್ರ ಪುಲ್ಲಿಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ಶಕ್ತಿ, ನಾಯಕತ್ವ, ಪಿತೃತ್ವ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಢತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

  ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪಕ್ಷಿ ಸಹಾಯಕ ಸಹ ಆಗಮಿಸಬಹುದುನೀವು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಮತ್ತು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ "ಬಣ್ಣಗಳಿಗಾಗಿ" ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗದ ಗಂಡು ಪಕ್ಷಿಯು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಸಹನೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು. ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಅವರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತು ಯಾರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.

  ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 20ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ಅವುಗಳ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಪುಕ್ಕಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೀವು ಗುಂಪಿನ "ಟ್ರೋಫಿ" ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಸಹವರ್ತಿಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ "ಹೆಸರು."

  ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಾವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವಹನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ. ನಿಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಜ್ಜಿ ನೀವು ಚರ್ಚ್‌ಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಹೋಗುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ (ನೀವು ಆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ); ಇದು ಆಕೆಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಆಕೆಯ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ದಯೆಯ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.

  ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಟೋಟೆಮ್ ಅನಿಮಲ್

  ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಟೋಟೆಮ್ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಅತ್ಯಂತ ಅಬ್ಬರದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಪಾತ್ರಗಳು. ಅವರು ದೊಡ್ಡ , ಕನಸು ದೊಡ್ಡ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆಲೈವ್ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅವರು ಬೆರೆಯುವಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಜನರ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ; ಈ ಜನರು ನಟನೆ ಅಥವಾ ನೃತ್ಯದಂತಹ ಅಭಿನಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು, ಮೊದಲಿಗೆ, ಇದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರು ಅವರು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

  ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬರ್ತ್ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಟೋಟೆಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಸಮಯ ಕನಸುಗಾರ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯರು. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಶಲತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆಟದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೀರಿ.

  ಸಹ ನೋಡಿ: ಕೊಂಗಮಾಟೊ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆ & ಅರ್ಥ

  ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಗೌರವ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ. ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ. ಸೌಂದರ್ಯದ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೋರುವ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

  ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅಸೂಯೆ ಅಥವಾ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಟೋಟೆಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು. ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು "ಸ್ವಂತ" ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಅಸಮಾಧಾನ ಅಥವಾ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮಾನ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು.

  ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ನೀವು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಆತ್ಮ. ನೀವು ಯಾರು, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಿರಿ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಹಳೆಯ-ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನೋವುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸೌಂದರ್ಯವು ನೀನೇಈ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ. ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನೋದಯವು ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವಲ್ಲ ಎಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಡಿವಾಣವಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಸೋಗು ಇಲ್ಲದೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿದಾಗ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪವರ್ ಅನಿಮಲ್. ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸುಲಭವಾದ ಜಾಗೃತಿಯಾಗದಿರಬಹುದು.

  ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪಕ್ಷಿಯು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಜ, ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮೋಜು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ (ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ವಲ್ಪ).

  ನೀವು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದುಹೋದಾಗ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಕರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರ, ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪವರ್ ಅನಿಮಲ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಾಣಿ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಾರಣವನ್ನು ಇದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ, ಕಾಮ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆ ಅಲ್ಲ. ಜೀವನದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು "ಇದು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ". ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಿ.

  ಅಲ್ಲದೆ, ದೈವಿಕ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರ ಶಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ, ಸ್ವರ್ಗದ ಪಕ್ಷಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರಳಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ಗೆ ತರುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

  ನೇಟಿವ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅರ್ಥಗಳು

  ಹೊಸ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳುಗಿನಿಯಾ ಅವರನ್ನು ದೇವರ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅಪುಸ್ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವು ಸ್ವರ್ಗದ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಯುರೋಪ್‌ನ ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಲಾದ ಕಥೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಮೋಡಗಳ ಮೂಲಕ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿದವು, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಗರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಇಬ್ಬನಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ.

  ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪಕ್ಷಿಯು ಪಪುವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಗರಿಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಡುಪುಗಳು ಮತ್ತು ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣಗಳ ಭಾಗವಾಯಿತು, ಇದು ಧರಿಸಿದಾಗ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಜೀವನದ ಸಾರವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ಈ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.

  ಕೆಲವು ಕುಲಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತವೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಪಕ್ಷಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಪೂರ್ವಜರಿರಬಹುದು; ಜೀವಿಯು ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಪಾಪುವಾ ನ್ಯೂಗಿನಿಯಾದ ಧ್ವಜದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

  ನ್ಯೂ ಗಿನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾದ ಒಂದು ಕಥೆಯು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ತಾಯಿ ಹಕ್ಕಿ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಟ್ಟಿತು ಆದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸತ್ತುಹೋಯಿತು. ಮರಿ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಹಾರುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಕಲಿಸಲು ಯಾರೂ ಯೋಚಿಸಲಿಲ್ಲ.

  ಒಂದು ದಿನ, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಪಂಜರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು; ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸ್ನೇಹಿತನು ಚಿಕ್ಕ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಅವನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಾರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ಯುವ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಹೊಸ ಒಡನಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಹಳೆಯ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ನ ಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ಹಕ್ಕಿತನ್ನ ಪಂಜರವನ್ನು ತೆರೆಯುವಲ್ಲಿ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

  ಹಳೆಯ ಪಕ್ಷಿಯು ಅದನ್ನು ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು, ಆದರೆ ಅವರು ವಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಪುಟ್ಟ ಹಕ್ಕಿಗಳ ವಿಮೋಚನೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗುತ್ತಾನೆ.

  ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಕನಸುಗಳ ಪಕ್ಷಿ

  ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪಕ್ಷಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ವಿಲಕ್ಷಣವಾದದ್ದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲ ಋಣಾತ್ಮಕ. ಹಕ್ಕಿಯ ಇತರ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಅದು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತೋರಿದರೆ, ನಂತರ ನೀವು ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳಲು ಲವಲವಿಕೆಯ ಕ್ಷಣಗಳು ಮುಂದೆ ಇವೆ.

  ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಹಕ್ಕಿ ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಚಾಚಿದರೆ, ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಚಾಚುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು. ನೀವು ಹಳೆಯ, ಮಂದವಾದ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೀರಿ; ಇದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.

  ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ: ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ರೋಮಾಂಚಕವಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಹಕ್ಕಿಯು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಸಂಬಂಧದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಬಹುದು.

  ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪಕ್ಷಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಹಜವಾದ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನೀವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು ಎಂದರ್ಥ. ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಕಾಳಜಿವಹಿಸುವ ಜನರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತಿರುವಾಗ.

  ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅರ್ಥಗಳ ಕೀ

  • ಸೌಂದರ್ಯ
  • ಶಾಶ್ವತತೆ
  • ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ &ವಿಮೋಚನೆ
  • ಪುರುಷತ್ವ
  • ಪಾಲಿಮೊರಿ
  • ಹೆಮ್ಮೆ
  • 17>ಸಂಬಂಧಗಳು
  • ಆಚಾರಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯ, & ಪವಿತ್ರ ನೃತ್ಯ
  • ಲೈಂಗಿಕತೆ & ಸಂಯೋಗ
  • ಆತ್ಮ & ಅತಿಕ್ರಮಣ

  Jacob Morgan

  ಜಾಕೋಬ್ ಮೋರ್ಗಾನ್ ಒಬ್ಬ ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉತ್ಸಾಹಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಕೇತಗಳ ಆಳವಾದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ, ಜಾಕೋಬ್ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಿಂದಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಅವುಗಳ ಟೋಟೆಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅವು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಓದುಗರಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ದೈವಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೂರಾರು ಡೀಪ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್, ಟೋಟೆಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಂಬ ಬ್ಲಾಗ್ ಮೂಲಕ, ಜಾಕೋಬ್ ಸತತವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ-ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಕೇತದ ಪರಿವರ್ತಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಆಕರ್ಷಕ ಬರವಣಿಗೆಯ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಜಾಕೋಬ್ ಓದುಗರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು, ಗುಪ್ತ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿ ಸಹಚರರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.