ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಟೋಟೆಮ್, & ಪವರ್ ಅನಿಮಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್

Jacob Morgan 27-07-2023
Jacob Morgan

ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಟೋಟೆಮ್, & ಪವರ್ ಅನಿಮಲ್ ಅರ್ಥಗಳು

ನೀವು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಟೋಟೆಮ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಅನಿಮಲ್‌ನ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಕೆಳಗಿನ ಬಟನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಬಟನ್‌ಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಚೇತನ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗಾಗ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ!

ನೀವು ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ ಅಲೆದಾಡಿದ್ದರೆ ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜುಜು ಅನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಿರಿ ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಇತಿಹಾಸದ ಮೂಲಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನ್ವೇಷಕರು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಡುಗೊರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾನವ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂಲಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು.

0> ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಟೋಟೆಮ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು, ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಮೂಲ ಇತ್ಯಾದಿ ನಾವು ಅವರ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅದನ್ನು ಕರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ನಮಗೆ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾಪನೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಜೀವಿಗಳು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರರಾಗುತ್ತಾರೆ ಇದು .

ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಯು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಪವರ್ ಅಥವಾ ಟೋಟೆಮ್ ಅನಿಮಲ್ ಆಗಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ಸಂಕೇತ.

ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಹಕ್ಕಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಾಗಬಹುಶಃ ತಕ್ಷಣವೇ ವಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗೆಟ್-ಗೋದಿಂದ ಪಕ್ಷಿ ಆತ್ಮವು ಚಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಹಕ್ಕಿಯ ಬಣ್ಣ, ಅದು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ, ಅದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರಳ ವಿಷಯಗಳು ಹಕ್ಕಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಟೋಟೆಮ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಲಿತಂತೆ ನೀವು ಈ ಹಲವು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವು ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ.

ನೀವು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಗೈಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಪಂಚದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಂತರಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭೂದೃಶ್ಯದ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಮಟ್ಟದ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಭೂದೃಶ್ಯವು ಆತ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಹಾಯ, ಒಳನೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಬುಡಕಟ್ಟು ಆನಿಮಿಸಂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ , ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಟ್‌ನಿಂದ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಮುನ್ಸೂಚಿಸುವ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವಂತೆ ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

ಅನಿಮಲ್ ಟೋಟೆಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಗೈಡ್‌ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು . ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಿ ಶಾಮನ್ ಬೇಟೆಯ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಂಗವನ್ನು ಕಂಡರೆ, ಸ್ಟಾಗ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ತನಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವನು ಬೇಟೆಗಾರರಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು.

ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಟೋಟೆಮ್, & ಪವರ್ ಅನಿಮಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ - ಮತ್ತು ಪರಿಚಿತರು ಕೂಡ!

ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಲಂಪ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಟೋಟೆಮ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಅವರಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ "ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್" ಎಂದು.

ನನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ, ಇದು ನಿಖರವಾದ ವಿವರಣೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ನೀಡುವ ಜೀವಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಹಿಸುವ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ, ನಾವು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ನಮಗೆ ಗ್ರಹಿಸುವ ಸಂಕೇತಗಳು, ಅರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಸಂದೇಶಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಪುರಾಣಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯ ವೀಕ್ಷಣೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂವಹನದ ಕಥೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ "ಸಾಂಕೇತಿಕತೆ" ಯ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನಿಮಲ್, ಟೋಟೆಮ್ ಅನಿಮಲ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಅನಿಮಲ್ ಎಂದು ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು - ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ "ಪರಿಚಿತ" ಸಹ .

ಸಹ ನೋಡಿ: ಬೀ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆ & ಅರ್ಥ

ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಷಣಗಳು, ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವು ಏನು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧದ ಪ್ರಾಣಿ ಆತ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಿಂದ ಪಾಠಗಳು - ಅವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ - ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಆ ಪಾಠಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು.

ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂವಹನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ! LOL

ಕೆಳಗೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಟೋಟೆಮ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ - ಮತ್ತು ಪರಿಚಿತರಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿವೆ.

ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್

ಬಹುಶಃ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಯು ಕನಸುಗಳು, ಟಿವಿ ಶೋಗಳು, ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನಿಮಲ್.

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನಿಮಲ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆಹೊಂದಿವೆ, ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಆಶಿಸುತ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.

ಪಕ್ಷಿಯ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ, ಬಹುಶಃ ನೀವು ಚಲಿಸಲಿರುವಿರಿ, ಅಥವಾ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು (ನಿಮ್ಮ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹರಡಿ!).

ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ . “ಮಾಡು ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಡ”, “ಹೊಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗು”, “ನಿಧಾನಗೊಳಿಸು ಅಥವಾ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸು”, ಇತ್ಯಾದಿ.

ಟೋಟೆಮ್ ಅನಿಮಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್

ಫ್ಲೆಮಿಂಗೊ ​​ಸಂಗ್ರಹವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? ನೀವು ಪ್ರತಿ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೊ ​​ ಯಾವುದಾದರೂ ಖರೀದಿಸಬೇಕೇ?

ಹೌದು, ಅದು ಟೋಟೆಮ್.

ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಶಕ್ತಿಯು ಸರಳವಾಗಿ "ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ".

ಸ್ಥಳೀಯ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ನಿಮ್ಮ ಟೋಟೆಮ್ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಆ ಟೋಟೆಮ್‌ನ ಅರ್ಥವು ನಿಮ್ಮ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಪವರ್ ಅನಿಮಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಹುಲಿಯಾಗಿ "ಆಗುವುದು" ಹೇಗೆಂದು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು, ನೀರುನಾಯಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ತಮಾಷೆಯಾಗಿರಬೇಕಾದಾಗ "ಆಗುತ್ತವೆ", ಗಿಡುಗ "ಆಗುತ್ತವೆ" ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಉತ್ತಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು.

ಇದು ಬಯೋಮಿಮಿಕ್ರಿ, ಬಯೋಮಿಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾವು "ಕಾಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪವರ್ ಅನಿಮಲ್" ಎಂದು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತುನಮ್ಮ DNA ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಶಕ್ತಿ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮಾನಸಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು .

ಸಹ ನೋಡಿ: ಗಾರ್ಗೋಯ್ಲ್ ಸಿಂಬಾಲಿಸಮ್ & ಅರ್ಥ

ಪ್ರಾಣಿ ಪರಿಚಿತರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಆತ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವು ಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಇತರ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವಂತ ಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಮಾನವ ಪ್ರತಿರೂಪದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನೀವು ವೃತ್ತವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನೆಲದ ಸುತ್ತಲೂ ಉರುಳುವ ಬೆಕ್ಕು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಿತರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪರಿಚಿತರು ಸರಳವಾಗಿ “ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು” ಅಲ್ಲ. ಅವರು "ಪ್ರಾಣಿ ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳು".

ಪ್ರಾಣಿ ಆತ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು ಸುಂದರವಾದ ಉಡುಗೊರೆಗಳು

ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಆತ್ಮವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ? ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು?

ಬಹುಶಃ ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಸಂಯಮದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ತುಣುಕನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಆ ಜೀವಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದು.

ನಂತರವೂ ಸಹ, ಬಹುಶಃ ನೀವು ಆತ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಕಡೆಗೆ ಮೆರ್ರಿ ಚೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಟೋಟೆಮ್, ಮತ್ತು ಪವರ್ ಅನಿಮಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಗೈಡ್.

ಈ ಮಧ್ಯೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಮೃಗವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಈ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ!

Jacob Morgan

ಜಾಕೋಬ್ ಮೋರ್ಗಾನ್ ಒಬ್ಬ ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉತ್ಸಾಹಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಕೇತಗಳ ಆಳವಾದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ, ಜಾಕೋಬ್ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಿಂದಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಅವುಗಳ ಟೋಟೆಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅವು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಓದುಗರಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ದೈವಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೂರಾರು ಡೀಪ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್, ಟೋಟೆಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಂಬ ಬ್ಲಾಗ್ ಮೂಲಕ, ಜಾಕೋಬ್ ಸತತವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ-ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಕೇತದ ಪರಿವರ್ತಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಆಕರ್ಷಕ ಬರವಣಿಗೆಯ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಜಾಕೋಬ್ ಓದುಗರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು, ಗುಪ್ತ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿ ಸಹಚರರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.