Gwyliau Anifeiliaid Anwes & Dathliadau

Jacob Morgan 27-09-2023
Jacob Morgan

Gwyliau Anifeiliaid Anwes & Dathliadau

Gyda chymaint o wyliau anifeiliaid anwes hyfryd, diddorol a hwyliog i'w dathlu, roeddwn i'n meddwl y byddai'n ddefnyddiol cadw calendr ohonyn nhw yma! Mae gan y dudalen hon ddiwrnodau anifeiliaid anwes cenedlaethol, rhyngwladol a byd. Os ydych chi'n gwybod am unrhyw rai rydw i wedi'u methu, rhowch wybod i mi ! Mae yna gazillion gwyliau anifeiliaid anhygoel, hefyd! Darganfyddwch nhw ar y dudalen Gwyliau Anifeiliaid .

Ionawr Gwyliau Anifeiliaid Anwes

Mis:

 • Mabwysiadu Aderyn wedi'i Achub Mis
 • Mis Trên Cenedlaethol Eich Ci
 • Mis Cerdded Eich Ci/Anifail Anwes

2022 Diwrnodau:

 • Diwrnod Diogelwch Teithio Anifeiliaid Anwes Cenedlaethol – Ionawr 2
 • Diwrnod Cenedlaethol Adar – 5 Ionawr
 • Diwrnod Cwtsio Cenedlaethol – Ionawr 6
 • Diwrnod Cenedlaethol Gwisgo Eich Anifeiliaid Anwes – Ionawr 14
 • Diwrnod Gwerthfawrogi Gwiwerod – Ionawr 21
 • Ateb Cenedlaethol Diwrnod Cwestiynau Eich Cath – Ionawr 22
 • Diwrnod Newid Bywyd Anifeiliaid Anwes – Ionawr 24
 • Ci Tywys Gweld Llygad Diwrnod – Ionawr 29

Chwefror Gwyliau Anifeiliaid Anwes

Mis:

 • Mabwysiadu Mis Cwningen wedi’i Hachub
 • Mis Iechyd Deintyddol Anifeiliaid Anwes
 • Mis Addysg Hyfforddiant Cŵn
 • Mis Cenedlaethol Iechyd Cath
 • Mis Ymwybyddiaeth o Ysbaen/Niwtr
 • Mis Gofal Carnau Rhyngwladol
 • <12

  Wythnosau 2022:

  • Wythnos Cael Calon i Gŵn Cadwynog – Chwefror 7-14, 2022
  • Wythnos Genedlaethol Cyfiawnder i Anifeiliaid – Chwefror 20 -26,2022

  Dyddiau 2022:

  • Dydd y Sarff – Chwefror 1
  • Noson Dyddiad Cŵn – Chwefror 3
  • Diwrnod Rhyngwladol Adalw Aur – Chwefror 3
  • Diwrnod Ymwybyddiaeth Lladrad Anifeiliaid Anwes – Chwefror 14
  • Diwrnod Caru Eich Anifeiliaid Anwes – Chwefror 20
  • Diwrnod Cenedlaethol Cerdded Eich Ci – Chwefror 22<11
  • Diwrnod Rhyngwladol Gwerthfawrogi Bisgedi Cŵn – 23 Chwefror
  • Diwrnod Sbaen UDA/ Diwrnod Spay’r Byd – Chwefror 25

  Mawrth Gwyliau Anifeiliaid Anwes

  Mis :

  • Mis Rhyngwladol Ymwybyddiaeth o Gathod Achub
  • Mabwysiadu Mis Mochyn Gini a Achubwyd
  • Mis Ymwybyddiaeth Atal Gwenwyn

  Wythnosau 2022:

  • Wythnos Broffesiynol Gwarchodwyr Anifeiliaid Anwes - Mawrth 6-12, 2022 (Wythnos Lawn Gyntaf ym mis Mawrth)
  • Wythnos Genedlaethol Atal Gwenwyn Anifeiliaid - Mawrth 20- 26, 2022 (Trydedd Wythnos Lawn ym mis Mawrth)

  Dyddiau 2022:

  • Diwrnod Cenedlaethol y Moch – Mawrth 1
  • Cenedlaethol Diwrnod Amddiffyn Ceffylau – Mawrth 1
  • Diwrnod Rhyngwladol Cath Achub – Mawrth 2
  • Diwrnod Pe bai Anifeiliaid Anwes – Mawrth 3
  • Diwrnod Cyn-filwyr K-9 – Mawrth 13
  • Diwrnod Sant Gertrude o Nivelles (Nawddsant y Cathod) – Mawrth 17
  • Diwrnod Cenedlaethol y Cŵn Bach – Mawrth 23
  • Diwrnod Cwffian Cathod – Mawrth 23
  • Parch Diwrnod Eich Cath – 28 Mawrth
  • Diwrnod Cerdded yn y Parc – 30 Mawrth

  Ebrill Gwyliau Anifeiliaid Anwes

  Mis: <2

  • Mis Mabwysiadu Milgwn Cenedlaethol
  • Ymwybyddiaeth Genedlaethol o Lyngyr y GalonMis
  • Mis Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Cymorth Cyntaf Anifeiliaid Anwes
  • Mis Atal Creulondeb i Anifeiliaid
  • Mis Atal Clefyd Lyme mewn Cŵn
  • Mis Cenedlaethol Anifeiliaid Anwes

  2022 Wythnosau:

  • Wythnos Sgwper Baw Rhyngwladol – Ebrill 3-9, 2022
  • Wythnos Genedlaethol Bwydo Amrwd – Ebrill 3-9, 2021
  • Wythnos Genedlaethol Gwerthfawrogiad Rheoli Anifeiliaid – Ebrill 10-16, 2022 (Ail Wythnos Lawn ym mis Ebrill)
  • Wythnos Genedlaethol Atal Cnoi Cŵn – Ebrill 10-16, 2022
  • Wythnos Genedlaethol Adnabod Anifeiliaid Anwes - Ebrill 17-23, 2022 (Trydedd Wythnos o Ebrill)
  • Wythnos Ymwybyddiaeth Creulondeb Anifeiliaid / Trais Dynol - Ebrill 17-23, 2021 (Trydedd Wythnos ym mis Ebrill)

  Dyddiau 2022:

  • Mae pob Diwrnod yn Ddiwrnod Tag - Ebrill 2, 2022 (Dydd Sadwrn cyntaf ym mis Ebrill)
  • Diwrnod Cenedlaethol Cat Siamese - Ebrill 6
  • Diwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Ymladd Cŵn – Ebrill 8
  • Diwrnod Cenedlaethol Cwtsh Eich Ci – Ebrill 10
  • Diwrnod Gwerthfawrogi Therapi Cŵn – Ebrill 11
  • Diwrnod Cenedlaethol Anifeiliaid Anwes – Ebrill 11
  • Diwrnod Annibyniaeth Perchnogion Anifeiliaid Anwes – Ebrill 18
  • Diwrnod Perchnogion Anifeiliaid Anwes – Ebrill 19
  • Diwrnod Prydferth Mae Cŵn Tarw – Ebrill 21
  • Ymwybyddiaeth Cŵn Coll Cenedlaethol Diwrnod - Ebrill 23
  • Diwrnod CPR Pet Tech - Ebrill 30, 2022 (Dydd Sadwrn diwethaf ym mis Ebrill)
  • Diwrnod Milfeddygol y Byd - Ebrill 25
  • Diwrnod Cenedlaethol Rhieni Anifeiliaid Anwes -  Ebrill 24 , 2022 (Dydd Sul diwethaf ym mis Ebrill)
  • Diwrnod Cenedlaethol Plant ac Anifeiliaid Anwes - Ebrill 26
  • Diwrnod Sbae Cath Fferal Am Ddim - Ebrill27
  • Diwrnod Cŵn Tywys Rhyngwladol - Ebrill 27, 2022 (Dydd Mercher olaf ym mis Ebrill)
  • Diwrnod Ymwybyddiaeth Pêl-Gwallt - Ebrill 29, 2022 (Dydd Gwener diwethaf ym mis Ebrill)
  • National Adopt a Shelter Diwrnod Anifeiliaid Anwes – Ebrill 30
  • Diwrnod Cenedlaethol Therapi Anifeiliaid – Ebrill 30
  • Diwrnod Cenedlaethol Tabbi – Ebrill 30

  Gwyliau Anifeiliaid Anwes Mai

  Mis:

  • Mis Bod yn Garedig ag Anifeiliaid
  • Mis Atal Clefyd Lyme
  • Mis Gwarcheidwad Anifeiliaid Cyfrifol
  • Gwasanaeth Cenedlaethol Mis Archwiliad Llygaid Cŵn
  • Mis Cenedlaethol Sglodion Eich Anifail Anifail anwes
  • Mis Ymwybyddiaeth o Ganser Anifeiliaid Anwes
  • Mis Cenedlaethol Anifail Anifeiliaid Anwes

  Wythnosau 2022:

  • Wythnos Genedlaethol Anifeiliaid Anwes - Mai 1-7, 2022 (Wythnos Lawn gyntaf ym mis Mai)
  • Wythnos Byddwch Garedig ag Anifeiliaid - Mai 1-7, 2022 (Wythnos Lawn Gyntaf ym mis Mai)
  • Wythnos Weithredu Melin Cŵn Bach – Mai 2-8, 2022 (Yn dechrau ar y dydd Llun cyn Sul y Mamau)

  Dyddiau 2022:

  • Diwrnod Cenedlaethol Cŵn Purbrwd - Mai 1
  • Diwrnod Rhyngwladol Cŵn Doodle - Mai 7, 2022 (Dydd Sadwrn cyntaf ym mis Mai)
  • Diwrnod Cwtsh Eich Cath - Mai 3
  • Diwrnod Cenedlaethol Anifeiliaid Anwes â Gallu Arbennig - Mai 3
  • May for Mutts -  Mai 1, 2022 (Sul cyntaf Mai)
  • Diwrnod Cenedlaethol Parodrwydd ar gyfer Trychineb Anifeiliaid - Mai 8
  • Diwrnod Cenedlaethol y Mamau Ci - Mai 7, 2022 (Dydd Sadwrn cyn Sul y Mamau)
  • Diwrnod Rhyngwladol Gwerthfawrogiad Chihuahua - Mai 14
  • Diwrnod Cŵn Achub Cenedlaethol - Mai 20
  • Hug Rhyngwladol Diwrnod Eich Cath - Mai30

  Gwyliau Anifeiliaid Anwes Mehefin

  Mis:

  • Mis Mabwysiadu-a-Cath
  • Anifail Anifeiliaid Anwes Cenedlaethol Mis Parodrwydd
  • Mis Mabwysiadu Lloches-Cath
  • Mis Microsglodynnu Cenedlaethol
  • Mis Gwaith Anifeiliaid Anwes Cymdeithasol

  2022 Wythnosau:

  • Wythnos Gwerthfawrogi Anifeiliaid Anwes - Mehefin 5-11, 2022 (Wythnos Lawn gyntaf ym mis Mehefin)
  • Wythnos Genedlaethol Priodas Anifeiliaid Anwes - Mehefin 13-19, 2021
  • Wythnos Ymwybyddiaeth Hawliau Anifeiliaid - Mehefin 19-25, 2022 (Trydedd Wythnos ym mis Mehefin)
  • Wythnos Mynd â'ch Ci i'r Gwaith - Mehefin 20-24, 2022 (Yr Wythnos Llun-Gwener Yn dilyn Diwrnod y Tadau)

  Dyddiau 2022:

  • Diwrnod Hug Your Cat - Mehefin 4
  • Diwrnod Cenedlaethol Hawliau Anifeiliaid - Mehefin 5, 2022 (Sul cyntaf yn Mehefin)
  • Diwrnod Ffrindiau Gorau - Mehefin 8
  • Diwrnod Cofio Anifeiliaid Anwes y Byd - Mehefin 14, 2022 (Ail ddydd Mawrth ym mis Mehefin)
  • Diwrnod Mynd â'ch Cath i'r Gwaith - Mehefin 21
  • Diwrnod Cenedlaethol Garfield – 19 Mehefin
  • Diwrnod Cŵn Hyllaf – Mehefin 17, 2022 (Trydydd Dydd Gwener ym Mehefin)
  • Diwrnod Cenedlaethol Parti Cŵn – Mehefin 21
  • Diwrnod Mynd â'ch Ci i'r Gwaith -  Mehefin 24, 2022 (Dydd Gwener ar ôl Diwrnod y Tadau)
  • Diwrnod Dominyddu Cath y Byd - Mehefin 24

  Gorffennaf Gwyliau Anifeiliaid Anwes

  Mis:

  • Mis Cenedlaethol Atgyweirio Tai Cŵn
  • Mis Atal Anifeiliaid Anwes Coll Cenedlaethol
  • Mis Curo’r Gwres
  <0 Dyddiau 2022:
  • Diwrnod Annibyniaeth - Gorffennaf 4 (Nid yw'r gwyliau hwn yn yr UD yn wyliau i gŵn ac anifeiliaid anwes domestig eraill; mae seiniau tân gwyllt yn eu hachosillawer o anifeiliaid anwes (yn enwedig cŵn a chathod) i fynd i banig a rhedeg, gan arwain at lawer o anifeiliaid anwes coll bob blwyddyn.)
  • Diwrnod Cenedlaethol y Gath fach - Gorffennaf 10
  • ID Diwrnod Anifeiliaid Anwes - Gorffennaf 11
  • Diwrnod Ffotograffau Anifeiliaid Anwes All-Americanaidd – Gorffennaf 11
  • Diwrnod Cenedlaethol Diogelwch Tân Anifeiliaid Anwes – Gorffennaf 15
  • Diwrnod Cenedlaethol Cychod ar gyfer Eich Llochesi Lleol – Gorffennaf 21
  • Dim Storfa Anifeiliaid Anwes Diwrnod Cŵn Bach – 21 Gorffennaf
  • Diwrnod Cenedlaethol Mutt – 31 Gorffennaf

  Awst Pet Holidays

  Mis:

   10>Mis Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Imiwneiddio
  • Mis Dathlu Rawgust (dathlu bwydo amrwd i anifeiliaid anwes)

  Wythnosau 2022:

  • Rhyngwladol Wythnos Cŵn Cymorth – Awst 7-13, 2022 (Yn dechrau ar y Sul Cyntaf ym mis Awst)

  Dyddiau 2022:

  • Pen-blwydd Cyffredinol DOGust ar gyfer Shelter Cŵn – 1 Awst
  • Diwrnod Gweithio Fel Ci – Awst 5
  • Diwrnod Rhyngwladol Cath – 8 Awst
  • Diwrnod Difetha Eich Ci – Awst 10
  • Cenedlaethol Gwirio'r Diwrnod Sglodion - Awst 15
  • Diwrnod Sant Roch - Awst 15 (nawddsant cŵn)
  • Diwrnod Rhyngwladol Anifeiliaid Digartref - Awst 20, 2022 (Trydydd dydd Sadwrn Awst)
  • Diwrnod Clirio’r Cysgodfeydd - Awst 20, 2022 (Trydydd dydd Sadwrn o Awst)
  • Diwrnod Gwerthfawrogiad Cenedlaethol y Gath Ddu – Awst 17
  • Diwrnod Cenedlaethol Anifeiliaid Digartref – Awst 20, 2022 (Trydydd dydd Sadwrn o Awst)
  • Diwrnod Cenedlaethol Ewch â'ch Cath i'r Milfeddyg – 22 Awst
  • Diwrnod Cenedlaethol Cŵn – Awst 26
  • EnfysDiwrnod Cofio'r Bont – Awst 28
  • Diwrnod Anifeiliaid Anwes Cyfannol Cenedlaethol – Awst 30

  Gwyliau Anifeiliaid Anwes Medi

  Mis:

  Gweld hefyd: Ysbryd, Totem, & Ystyron Anifeiliaid Pwer <9
 • Mis Cath Iach Hapus
 • Perchnogaeth Cŵn Cyfrifol AKC
 • Mis Parodrwydd Cenedlaethol ar gyfer Trychineb
 • Mis Cŵn Tywys Cenedlaethol
 • Mis Cofio Anifeiliaid Anwes Cenedlaethol<11
 • Mis Yswiriant Anifeiliaid Anwes Cenedlaethol
 • Mis Ymwybyddiaeth Poen Anifeiliaid
 • Mis Cŵn Gwasanaeth Anifeiliaid
 • Mis Addysg Gwarchod Anifeiliaid Anwes

Wythnosau 2022:

 • Wythnos Genedlaethol Cŵn – Medi 18-24, 2022 (Wythnos olaf mis Medi)
 • Wythnos Ymwybyddiaeth Anifeiliaid Anwes Byddar – Medi 18-24, 2022 (Diwethaf wythnos mis Medi)
 • Wythnos Mabwysiadu Anifeiliaid Anwes Llai Mabwysiadwy - Medi 18-24, 2022 (Wythnos olaf mis Medi)

Dyddiau 2022:

 • Diwrnod Gwerthfawrogiad Cat Sinsir – Medi 1
 • Diwrnod Gwerthfawrogiad Cerddwyr Cŵn Cenedlaethol – Medi 8
 • Diwrnod Cenedlaethol Hug Eich Cŵn – Medi 11, 2022 (Ail Sul Medi)
 • Diwrnod Cenedlaethol Cofio Anifeiliaid Anwes - Medi 11, 2022 (Ail Sul Medi)
 • Diwrnod Ymwybyddiaeth Melin Cŵn Bach - Medi 17, 2022 (Trydydd dydd Sadwrn ym mis Medi)
 • Perchnogaeth Cŵn Cyfrifol Diwrnod - Medi 17, 2022 (Trydydd dydd Sadwrn ym mis Medi)
 • Diwrnod Meow Like a Pirate - Medi 19
 • Diwrnod Caru Eich Anifeiliaid Anwes - Medi 20
 • Diwrnod Cŵn mewn Gwleidyddiaeth - Medi 23
 • Cofiwch Fi Dydd Iau - Medi 23, 2021 (ar gyfer anifeiliaid llochesaros am fabwysiadu)
 • Diwrnod Cynddaredd y Byd – 28 Medi

Hydref Gwyliau Anifeiliaid Anwes

Mis:

 • Mis Cenedlaethol Diogelwch ac Amddiffyn Anifeiliaid
 • Mis Mabwysiadu-Cŵn
 • Mis Cŵn Mabwysiadu Lloches
 • Mis Cenedlaethol Lles Anifeiliaid Anwes
 • Pwll Cenedlaethol Mis Ymwybyddiaeth Tarw
 • Mis Cŵn Gwasanaeth Cenedlaethol

Wythnosau 2022:

 • Wythnos Genedlaethol Cerdded Eich Ci Hydref 2-8, 2022 (Wythnos Gyntaf Hydref)
 • Wythnos Lles Anifeiliaid - Hydref 2-8, 2022 (Wythnos lawn gyntaf ym mis Hydref)
 • Wythnos Genedlaethol Technegydd Milfeddygol - Hydref 16-22, 2022 (Trydedd wythnos ym mis Hydref)

Diwrnod 2022:

Gweld hefyd: Symbolaeth Ram & Ystyr geiriau:
 • Diwrnod Cenedlaethol Cŵn Du – Hydref 1
 • Diwrnod Cerdded Eich Ci Cenedlaethol – Hydref 1
 • Diwrnod Cenedlaethol Cŵn Bach Tân – Hydref 1
 • Diwrnod Anifeiliaid y Byd – 4 Hydref
 • Diwrnod Byd Anifeiliaid Anwes – Hydref 4
 • Diwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth o Ordewdra Anifeiliaid Anwes – Hydref 9
 • Diwrnod Cenedlaethol Pug - Hydref 15
 • Diwrnod Cenedlaethol y Gath Feral - Hydref 16
 • Diwrnod Cath Byd-eang - Hydref 16
 • Diwrnod Nôl Cenedlaethol - Hydref 15, 2022 (Trydydd dydd Sadwrn ym mis Hydref)
 • Diwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Pitbull - Hydref 29, 2022 (Dydd Sadwrn diwethaf ym mis Hydref)
 • Diwrnod Cenedlaethol y Gath Ddu - Hydref 27
 • Cenedlaethol Diwrnod Cath – 29 Hydref

Tachwedd Gwyliau Anifeiliaid Anwes

Mis:

 • Mis Diabetes Anifeiliaid Anwes
 • Mabwysiadu Mis Anifeiliaid Anwes Hŷn
 • Mis Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Anifeiliaid Anwes
 • CenedlaetholMis Anifeiliaid Anwes Hŷn
 • Mis Ymwybyddiaeth Canser Anifeiliaid Anwes

Wythnosau 2022:

 • Wythnos Genedlaethol Gwerthfawrogi Cysgodfan Anifeiliaid – Tachwedd 6-12 , 2022 (Wythnos lawn gyntaf mis Tachwedd)
 • Wythnos Genedlaethol y Gath – 6-12 Tachwedd, 2022 (Wythnos lawn gyntaf Tachwedd)

2022 Days:

 • Diwrnod Cenedlaethol Cogydd i’ch Anifeiliaid Anwes – Tachwedd 1
 • Diwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth o Lymffoma Canine – 7 Tachwedd
 • Diwrnod Cenedlaethol y Gath Ddu – Tachwedd 17
 • Diwrnod Pen-blwydd y Gymdeithas Ddynol – Tachwedd 22

Rhagfyr Gwyliau Anifeiliaid Anwes

Mis:

 • Mis Cariadon Cath

Dyddiau 2021:

 • Diwrnod Cenedlaethol Mutt – 2 Rhagfyr
 • Diwrnod Rhyngwladol Hawliau Anifeiliaid – Rhagfyr 10
 • Cat Herder's Diwrnod – Rhagfyr 15

Jacob Morgan

Mae Jacob Morgan yn awdur angerddol a brwdfrydig ysbrydol, sy'n ymroddedig i archwilio byd dwfn symbolaeth anifeiliaid. Gyda blynyddoedd o ymchwil a phrofiad personol, mae Jacob wedi meithrin dealltwriaeth ddofn o'r arwyddocâd ysbrydol y tu ôl i wahanol anifeiliaid, eu totemau, a'r egni y maent yn ei ymgorffori. Mae ei bersbectif unigryw ar gydgysylltiad natur ac ysbrydolrwydd yn rhoi mewnwelediadau gwerthfawr ac arweiniad ymarferol i ddarllenwyr ar gyfer cysylltu â doethineb dwyfol ein byd naturiol. Trwy ei flog, Cannoedd o Gwirodydd Dwfn, Totems, ac Energy Meanings of Animals, mae Jacob yn gyson yn cyflwyno cynnwys sy'n ysgogi'r meddwl sy'n ysbrydoli unigolion i fanteisio ar eu greddf a chofleidio pŵer trawsnewidiol symbolaeth anifeiliaid. Gyda’i arddull ysgrifennu ddeniadol a’i wybodaeth ddofn, mae Jacob yn grymuso darllenwyr i gychwyn ar eu teithiau ysbrydol eu hunain, gan ddatgloi gwirioneddau cudd a chofleidio arweiniad ein cymdeithion anifeiliaid.