ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಜಾದಿನಗಳು & ಆಚರಣೆಗಳು

Jacob Morgan 27-09-2023
Jacob Morgan

ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಜಾದಿನಗಳು & ಆಚರಣೆಗಳು

ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತವಾದ, ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ಮೋಜಿನ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಇವೆ, ಅವುಗಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ! ಈ ಪುಟವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ! ಗಜಿಲಿಯನ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಾಣಿ ರಜಾದಿನಗಳು ಸಹ ಇವೆ! ಪ್ರಾಣಿ ರಜಾದಿನಗಳು ಪುಟದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ.

ಜನವರಿ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಜಾದಿನಗಳು

ತಿಂಗಳು:

 • ಒಂದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ತಿಂಗಳು
 • ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಯುವರ್ ಡಾಗ್ ತಿಂಗಳು
 • ವಾಕ್ ಯುವರ್ ಡಾಗ್/ಪೆಟ್ ತಿಂಗಳು

2022 ದಿನಗಳು:

 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೆಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಡೇ – ಜನವರಿ 2
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ದಿನ – ಜನವರಿ 5
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಡ್ಲ್ ಅಪ್ ಡೇ – ಜನವರಿ 6
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಡುಗೆ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಪೆಟ್ ಡೇ – ಜನವರಿ 14
 • ಅಳಿಲು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ದಿನ – ಜನವರಿ 21
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಮ ಬೆಕ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿನ – ಜನವರಿ 22
 • ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ – ಜನವರಿ 24
 • ನೇತ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ದಿನ – ಜನವರಿ 29

ಫೆಬ್ರವರಿ ಪೆಟ್ ರಜಾದಿನಗಳು

ತಿಂಗಳು:

 • ಒಂದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಮೊಲದ ತಿಂಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
 • ಪೆಟ್ ಡೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ತಿಂಗಳು
 • ನಾಯಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತಿಂಗಳು
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಕ್ಕು ಆರೋಗ್ಯ ತಿಂಗಳು
 • ಸ್ಪೇ/ನಾಯಿಟರ್ ಜಾಗೃತಿ ತಿಂಗಳು
 • ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೊರಸು ಆರೈಕೆ ತಿಂಗಳು

2022 ವಾರಗಳು:

ಸಹ ನೋಡಿ: ಫ್ಲಿಕರ್ ಸಿಂಬಾಲಿಸಮ್ & ಅರ್ಥ
 • ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಚೈನ್ಡ್ ಡಾಗ್ಸ್ ವೀಕ್ – ಫೆಬ್ರವರಿ 7-14, 2022
 • ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವೀಕ್ – ಫೆಬ್ರವರಿ 20 -26,2022

2022 ದಿನಗಳು:

 • ಸರ್ಪ ದಿನ – ಫೆಬ್ರವರಿ 1
 • ನಾಯಿಮರಿ ಡೇಟ್ ನೈಟ್ – ಫೆಬ್ರವರಿ 3
 • ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋಲ್ಡನ್ ರಿಟ್ರೈವರ್ ದಿನ – ಫೆಬ್ರವರಿ 3
 • ಪೆಟ್ ಕಳ್ಳತನದ ಜಾಗೃತಿ ದಿನ – ಫೆಬ್ರವರಿ 14
 • ಲವ್ ಯುವರ್ ಪೆಟ್ ಡೇ – ಫೆಬ್ರವರಿ 20
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಿ ದಿನ – ಫೆಬ್ರವರಿ 22
 • ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಾಗ್ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ದಿನ – ಫೆಬ್ರವರಿ 23
 • ಸ್ಪೇ ಡೇ USA/ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಪೇ ಡೇ – ಫೆಬ್ರವರಿ 25

ಮಾರ್ಚ್ ಪೆಟ್ ರಜಾದಿನಗಳು

ತಿಂಗಳು :

 • ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾರುಗಾಣಿಕಾ ಕ್ಯಾಟ್ ಜಾಗೃತಿ ತಿಂಗಳು
 • ಒಂದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಗಿನಿಯಿಲಿ ತಿಂಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
 • ವಿಷ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಜಾಗೃತಿ ತಿಂಗಳು

2022 ವಾರಗಳು:

 • ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪೆಟ್ ಸಿಟ್ಟರ್ಸ್ ವೀಕ್ – ಮಾರ್ಚ್ 6-12, 2022 (ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪೂರ್ಣ ವಾರ)
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ವಿಷ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ವಾರ – ಮಾರ್ಚ್ 20- 26, 2022 (ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪೂರ್ಣ ವಾರ)

2022 ದಿನಗಳು:

 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಂದಿ ದಿನ – ಮಾರ್ಚ್ 1
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುದುರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನ – ಮಾರ್ಚ್ 1
 • ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾರುಗಾಣಿಕಾ ಬೆಕ್ಕು ದಿನ – ಮಾರ್ಚ್ 2
 • ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಥಂಬ್ಸ್ ಡೇ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ – ಮಾರ್ಚ್ 3
 • K-9 ವೆಟರನ್ಸ್ ಡೇ – ಮಾರ್ಚ್ 13
 • ನಿವೆಲ್ಸ್ ದಿನದ ಸಂತ ಗೆರ್ಟ್ರೂಡ್ (ಬೆಕ್ಕಿನ ಪೋಷಕ ಸಂತ) - ಮಾರ್ಚ್ 17
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಿಮರಿ ದಿನ - ಮಾರ್ಚ್ 23
 • ಕುಡ್ಲ್ ಎ ಕಿಟನ್ ಡೇ - ಮಾರ್ಚ್ 23
 • ಗೌರವ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟ್ ಡೇ - ಮಾರ್ಚ್ 28
 • ಪಾರ್ಕ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿರಿ - ಮಾರ್ಚ್ 30

ಏಪ್ರಿಲ್ ಪೆಟ್ ರಜಾದಿನಗಳು

ತಿಂಗಳು:

 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರೇಹೌಂಡ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ತಿಂಗಳು
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾರ್ಟ್ ವರ್ಮ್ ಜಾಗೃತಿತಿಂಗಳು
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೆಟ್ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಜಾಗೃತಿ ತಿಂಗಳು
 • ಪ್ರಾಣಿ ಕ್ರೌರ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ತಿಂಗಳು
 • ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಮ್ ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ತಿಂಗಳು
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಇಟಿ ತಿಂಗಳು

2022 ವಾರಗಳು:

 • ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೂಪರ್ ಸ್ಕೂಪರ್ ವೀಕ್ – ಏಪ್ರಿಲ್ 3-9, 2022
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಚ್ಚಾ ಆಹಾರ ವಾರ – ಏಪ್ರಿಲ್ 3-9, 2021
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನಿಮಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ವಾರ - ಏಪ್ರಿಲ್ 10-16, 2022 (ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪೂರ್ಣ ವಾರ)
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಿ ಕಡಿತ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ವಾರ - ಏಪ್ರಿಲ್ 10-16, 2022
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೆಟ್ ಐಡಿ ವೀಕ್ – ಏಪ್ರಿಲ್ 17-23, 2022 (ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೂರನೇ ವಾರ)
 • ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ / ಮಾನವ ಹಿಂಸೆ ಜಾಗೃತಿ ವಾರ – ಏಪ್ರಿಲ್ 17-23, 2021 (ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವಾರ)

2022 ದಿನಗಳು:

 • ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಟ್ಯಾಗ್ ಡೇ - ಏಪ್ರಿಲ್ 2, 2022 (ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶನಿವಾರ)
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿಯಾಮೀಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಡೇ - ಏಪ್ರಿಲ್ 6
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಿ ಹೋರಾಟದ ಜಾಗೃತಿ ದಿನ – ಏಪ್ರಿಲ್ 8
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಗ್ ಯುವರ್ ಡಾಗ್ ಡೇ – ಏಪ್ರಿಲ್ 10
 • ಡಾಗ್ ಥೆರಪಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ದಿನ – ಏಪ್ರಿಲ್ 11
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಿನ – ಏಪ್ರಿಲ್ 11
 • ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಮಾಲೀಕರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ – ಏಪ್ರಿಲ್ 18
 • ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಮಾಲೀಕರ ದಿನ – ಏಪ್ರಿಲ್ 19
 • ಬುಲ್‌ಡಾಗ್‌ಗಳು ಸುಂದರವಾದ ದಿನ – ಏಪ್ರಿಲ್ 21
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಳೆದುಹೋದ ನಾಯಿ ಜಾಗೃತಿ ದಿನ – ಏಪ್ರಿಲ್ 23
 • ಪೆಟ್ ಟೆಕ್ CPR ದಿನ – ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2022 (ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಶನಿವಾರ)
 • ವಿಶ್ವ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ದಿನ – ಏಪ್ರಿಲ್ 25
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೆಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡೇ –  ಏಪ್ರಿಲ್ 24 , 2022 (ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಭಾನುವಾರ)
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಿನ - ಏಪ್ರಿಲ್ 26
 • ಉಚಿತ ಎಫ್ ಎರಲ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೇ ಡೇ - ಏಪ್ರಿಲ್27
 • ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ನಾಯಿ ದಿನ – ಏಪ್ರಿಲ್ 27, 2022 (ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬುಧವಾರ)
 • ಹೇರ್‌ಬಾಲ್ ಜಾಗೃತಿ ದಿನ – ಏಪ್ರಿಲ್ 29, 2022 (ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಶುಕ್ರವಾರ)
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದತ್ತು ಶೆಲ್ಟರ್ ಪೆಟ್ ಡೇ - ಏಪ್ರಿಲ್ 30
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನಿಮಲ್ ಥೆರಪಿ ಡೇ - ಏಪ್ರಿಲ್ 30
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟ್ಯಾಬಿ ಡೇ - ಏಪ್ರಿಲ್ 30

ಮೇ ಪೆಟ್ ರಜಾದಿನಗಳು

ತಿಂಗಳು:

 • ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಯೆಯಿಂದಿರಿ ತಿಂಗಳು
 • ಲೈಮ್ ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ತಿಂಗಳು
 • ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಅನಿಮಲ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ತಿಂಗಳು
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವೆ ನಾಯಿ ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಿಂಗಳು
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಪ್ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ತಿಂಗಳು
 • ಪೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿ ತಿಂಗಳು
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಇಟಿ ತಿಂಗಳು

2022 ವಾರಗಳು:

 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೆಟ್ ವೀಕ್ – ಮೇ 1-7, 2022 (ಮೇ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಪೂರ್ಣ ವಾರ)
 • ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಯೆ ತೋರಿ – ಮೇ 1-7, 2022 (ಮೊದಲ ಪೂರ್ಣ ವಾರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ)
 • ಪಪ್ಪಿ ಮಿಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ವೀಕ್ – ಮೇ 2-8, 2022 (ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಹಿಂದಿನ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ)

2022 ದಿನಗಳು:

 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶುದ್ಧ ತಳಿ ನಾಯಿ ದಿನ – ಮೇ 1
 • ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೂಡಲ್ ಡಾಗ್ ಡೇ – ಮೇ 7, 2022 (ಮೇ ಮೊದಲ ಶನಿವಾರ)
 • ಹಗ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಡೇ – ಮೇ 3
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಿನ – ಮೇ 3
 • ಮಠಗಳಿಗೆ ಮೇಡೇ –  ಮೇ 1, 2022 (ಮೇ ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರ)
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಪತ್ತು ಸನ್ನದ್ಧತೆ ದಿನ – ಮೇ 8
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಿ ತಾಯಂದಿರ ದಿನ – ಮೇ 7, 2022 (ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಮೊದಲು ಶನಿವಾರ)
 • ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹೋವಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ದಿನ – ಮೇ 14
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾರುಗಾಣಿಕಾ ನಾಯಿ ದಿನ – ಮೇ 20
 • ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಗ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟ್ ಡೇ - ಮೇ30

ಜೂನ್ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಜಾದಿನಗಳು

ತಿಂಗಳು:

 • ಅಡಾಪ್ಟ್-ಎ-ಕ್ಯಾಟ್ ತಿಂಗಳು
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಸನ್ನದ್ಧತೆ ತಿಂಗಳು
 • ಅಡಾಪ್ಟ್-ಎ-ಶೆಲ್ಟರ್-ಕ್ಯಾಟ್ ತಿಂಗಳು
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೈಕ್ರೋಚಿಪಿಂಗ್ ತಿಂಗಳು
 • ಸಾಮಾಜಿಕ ಪೆಟ್‌ವರ್ಕಿಂಗ್ ತಿಂಗಳು

2022 ವಾರಗಳು:

 • ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ವಾರ – ಜೂನ್ 5-11, 2022 (ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪೂರ್ಣ ವಾರ)
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿವಾಹ ವಾರ – ಜೂನ್ 13-19, 2021
 • ಪ್ರಾಣಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜಾಗೃತಿ ಸಪ್ತಾಹ – ಜೂನ್ 19-25, 2022 (ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವಾರ)
 • ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಾರ – ಜೂನ್ 20-24, 2022 (ತಂದೆಯ ದಿನದ ನಂತರ ಸೋಮ-ಶುಕ್ರ ವಾರ)

2022 ದಿನಗಳು:

 • ಹಗ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಡೇ – ಜೂನ್ 4
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನ – ಜೂನ್ 5, 2022 (ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರದಂದು ಜೂನ್)
 • ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡೇ – ಜೂನ್ 8
 • ವಿಶ್ವ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸ್ಮಾರಕ ದಿನ – ಜೂನ್ 14, 2022 (ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಂಗಳವಾರ)
 • ನಿಮ್ಮ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ದಿನ – ಜೂನ್ 21
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾರ್ಫೀಲ್ಡ್ ದಿನ – ಜೂನ್ 19
 • ಅಗ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಡಾಗ್ ಡೇ – ಜೂನ್ 17, 2022 (ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಶುಕ್ರವಾರ)
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಿ ಪಾರ್ಟಿ ದಿನ – ಜೂನ್ 21
 • ನಿಮ್ಮ ನಾಯಿಯನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ದಿನ –  ಜೂನ್ 24, 2022 (ತಂದೆಯ ದಿನದ ನಂತರ ಶುಕ್ರವಾರ)
 • ಕ್ಯಾಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಡೇ – ಜೂನ್ 24

ಜುಲೈ ಪೆಟ್ ರಜಾದಿನಗಳು

ತಿಂಗಳು:

 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಾಗ್ ಹೌಸ್ ರಿಪೇರಿ ತಿಂಗಳು
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ತಿಂಗಳು
 • ಬೀಟ್ ದಿ ಹೀಟ್ ತಿಂಗಳ

2022 ದಿನಗಳು:

 • ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ – ಜುಲೈ 4 (ಈ US ರಜಾದಿನವು ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ರಜಾದಿನವಲ್ಲ; ಪಟಾಕಿಗಳ ಸದ್ದು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಅನೇಕ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕುಗಳು) ಭಯಭೀತರಾಗಲು ಮತ್ತು ಓಡಲು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅನೇಕ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.)
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಿಟನ್ ಡೇ – ಜುಲೈ 10
 • ID ಪೆಟ್ ಡೇ – ಜುಲೈ 11
 • ಆಲ್-ಅಮೇರಿಕನ್ ಪೆಟ್ ಫೋಟೋ ಡೇ - ಜುಲೈ 11
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೆಟ್ ಫೈರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಡೇ - ಜುಲೈ 15
 • ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಶೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಡೇಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರಕುಶಲತೆ - ಜುಲೈ 21
 • ಪ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಲ್ಲ ನಾಯಿಮರಿಗಳ ದಿನ – ಜುಲೈ 21
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಠದ ದಿನ – ಜುಲೈ 31

ಆಗಸ್ಟ್ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಜಾದಿನಗಳು

ತಿಂಗಳು:

 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಜಾಗೃತಿ ತಿಂಗಳು
 • ರಾಗಸ್ಟ್ ಆಚರಣೆ ತಿಂಗಳು (ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು)

2022 ವಾರಗಳು:

 • ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಾಗ್ ವೀಕ್ – ಆಗಸ್ಟ್ 7-13, 2022 (ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರದಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ)

2022 ದಿನಗಳು:

 • ಆಶ್ರಯಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಗ್ಸ್ಟ್ ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಜನ್ಮದಿನ ನಾಯಿಗಳು – ಆಗಸ್ಟ್ 1
 • ನಾಯಿ ದಿನದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ – ಆಗಸ್ಟ್ 5
 • ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಯಾಟ್ ಡೇ – ಆಗಸ್ಟ್ 8
 • ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಯುವರ್ ಡಾಗ್ ಡೇ – ಆಗಸ್ಟ್ 10
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಪ್ ದಿನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ – ಆಗಸ್ಟ್ 15
 • ಸೇಂಟ್ ರೋಚ್ ದಿನ – ಆಗಸ್ಟ್ 15 (ನಾಯಿಗಳ ಪೋಷಕ ಸಂತ)
 • ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನೆಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಿನ – ಆಗಸ್ಟ್ 20, 2022 (ಆಗಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಶನಿವಾರ)
 • ಆಶ್ರಯ ದಿನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ – ಆಗಸ್ಟ್ 20, 2022 (ಆಗಸ್ಟ್‌ನ ಮೂರನೇ ಶನಿವಾರ)
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಪ್ಪು ಬೆಕ್ಕು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ದಿನ – ಆಗಸ್ಟ್ 17
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಿನ – ಆಗಸ್ಟ್ 20, 2022 (ಮೂರನೇ ಶನಿವಾರ ಆಗಸ್ಟ್)
 • ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಟು ದಿ ವೆಟ್ ಡೇ – ಆಗಸ್ಟ್ 22
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶ್ವಾನ ದಿನ – ಆಗಸ್ಟ್ 26
 • ಮಳೆಬಿಲ್ಲುಸೇತುವೆಯ ನೆನಪಿನ ದಿನ – ಆಗಸ್ಟ್ 28
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪೆಟ್ ಡೇ – ಆಗಸ್ಟ್ 30

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಪೆಟ್ ರಜಾದಿನಗಳು

ತಿಂಗಳು:

 • ಹ್ಯಾಪಿ ಹೆಲ್ತಿ ಕ್ಯಾಟ್ ತಿಂಗಳ
 • AKC ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಯಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆ ತಿಂಗಳು
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ನಾಯಿಗಳ ತಿಂಗಳು
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೆಟ್ ಸ್ಮಾರಕ ತಿಂಗಳು
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ವಿಮಾ ತಿಂಗಳು
 • ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನೋವಿನ ಅರಿವಿನ ತಿಂಗಳು
 • ಪ್ರಾಣಿ ಸೇವಾ ನಾಯಿ ತಿಂಗಳು
 • ಪೆಟ್ ಸಿಟ್ಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ತಿಂಗಳು

2022 ವಾರಗಳು:

 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶ್ವಾನ ಸಪ್ತಾಹ – ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18-24, 2022 (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರ)
 • ಕಿವುಡ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜಾಗೃತಿ ವಾರ – ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18-24, 2022 (ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವಾರ)
 • ಕಡಿಮೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ – ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18-24, 2022 (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರ)

2022 ದಿನಗಳು:

ಸಹ ನೋಡಿ: ಮನಾಟೀ ಸಿಂಬಾಲಿಸಮ್ & ಅರ್ಥ
 • ಜಿಂಜರ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ದಿನ – ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಾಗ್ ವಾಕರ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ದಿನ – ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಗ್ ಯುವರ್ ಹೌಂಡ್ ಡೇ – ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, 2022 (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡನೇ ಭಾನುವಾರ)
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸ್ಮಾರಕ ದಿನ – ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, 2022 (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡನೇ ಭಾನುವಾರ)
 • ಪಪ್ಪಿ ಮಿಲ್ ಜಾಗೃತಿ ದಿನ – ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2022 (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಶನಿವಾರ)
 • ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಯಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ ದಿನ – ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2022 (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಶನಿವಾರ)
 • ಮಿಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪೈರೇಟ್ ಡೇ – ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19
 • ಲವ್ ಯುವರ್ ಪೆಟ್ ಡೇ – ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20
 • ಡಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಡೇ – ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23
 • ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಗುರುವಾರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2021 (ಆಶ್ರಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗಿದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ)
 • ವಿಶ್ವ ರೇಬೀಸ್ ದಿನ – ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಜಾದಿನಗಳು

ತಿಂಗಳು:

 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ತಿಂಗಳು
 • ಅಡಾಪ್ಟ್-ಎ-ಡಾಗ್ ತಿಂಗಳು
 • ಅಡಾಪ್ಟ್-ಎ-ಶೆಲ್ಟರ್ ಡಾಗ್ ತಿಂಗಳು
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಕ್ಷೇಮ ತಿಂಗಳು
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಟ್ ಬುಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತಿಂಗಳು
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ನಾಯಿ ತಿಂಗಳು

2022 ವಾರಗಳು:

 • ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಕ್ ಯುವರ್ ಡಾಗ್ ವೀಕ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2-8, 2022 (ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರ)
 • ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ವಾರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2-8, 2022 (ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪೂರ್ಣ ವಾರ)
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ವಾರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16-22, 2022 (ಮೂರನೇ ವಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ)

2022 ದಿನಗಳು:

 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಪ್ಪು ನಾಯಿ ದಿನ – ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಿ ದಿನ – ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಗ್ನಿ ಪಪ್ ದಿನ – ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1
 • ವಿಶ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಿನ – ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4
 • ವಿಶ್ವ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಿನ – ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೆಟ್ ಬೊಜ್ಜು ಜಾಗೃತಿ ದಿನ – ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಗ್ ಡೇ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಡು ಬೆಕ್ಕು ದಿನ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16
 • ಜಾಗತಿಕ ಬೆಕ್ಕು ದಿನ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಚ್ ಡೇ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15, 2022 (ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಶನಿವಾರ)
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಟ್‌ಬುಲ್ ಜಾಗೃತಿ ದಿನ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29, 2022 (ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಶನಿವಾರ)
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಪ್ಪು ಬೆಕ್ಕು ದಿನ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಯಾಟ್ ಡೇ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29

ನವೆಂಬರ್ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಜಾದಿನಗಳು

ತಿಂಗಳು:

 • ಪ್ಯಾಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ತಿಂಗಳು
 • ಅಳವಡಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಪಿಇಟಿ ತಿಂಗಳು
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಜಾಗೃತಿ ತಿಂಗಳು
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯಹಿರಿಯ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ತಿಂಗಳು
 • ಪ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿ ತಿಂಗಳು

2022 ವಾರಗಳು:

 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಆಶ್ರಯದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ವಾರ - ನವೆಂಬರ್ 6-12 , 2022 (ನವೆಂಬರ್‌ನ ಮೊದಲ ಪೂರ್ಣ ವಾರ)
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಯಾಟ್ ವೀಕ್ - ನವೆಂಬರ್ 6-12, 2022 (ನವೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ಪೂರ್ಣ ವಾರ)

2022 ದಿನಗಳು:

 • ನಿಮ್ಮ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಡುಗೆಯ ದಿನ – ನವೆಂಬರ್ 1
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋರೆಹಲ್ಲು ಲಿಂಫೋಮಾ ಜಾಗೃತಿ ದಿನ – ನವೆಂಬರ್ 7
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಪ್ಪು ಬೆಕ್ಕು ದಿನ – ನವೆಂಬರ್ 17
 • ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ದಿನ – ನವೆಂಬರ್ 22

ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಜಾದಿನಗಳು

ತಿಂಗಳು:

 • ಬೆಕ್ಕು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ತಿಂಗಳು

2021 ದಿನಗಳು:

 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಠದ ದಿನ – ಡಿಸೆಂಬರ್ 2
 • ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನ – ಡಿಸೆಂಬರ್ 10
 • ಬೆಕ್ಕಿನ ಹರ್ಡರ್ಸ್ ದಿನ – ಡಿಸೆಂಬರ್ 15

Jacob Morgan

ಜಾಕೋಬ್ ಮೋರ್ಗಾನ್ ಒಬ್ಬ ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉತ್ಸಾಹಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಕೇತಗಳ ಆಳವಾದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ, ಜಾಕೋಬ್ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಿಂದಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಅವುಗಳ ಟೋಟೆಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅವು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಓದುಗರಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ದೈವಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೂರಾರು ಡೀಪ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್, ಟೋಟೆಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಂಬ ಬ್ಲಾಗ್ ಮೂಲಕ, ಜಾಕೋಬ್ ಸತತವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ-ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಕೇತದ ಪರಿವರ್ತಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಆಕರ್ಷಕ ಬರವಣಿಗೆಯ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಜಾಕೋಬ್ ಓದುಗರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು, ಗುಪ್ತ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿ ಸಹಚರರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.