ജിറാഫ് സിംബോളിസം & അർത്ഥം

Jacob Morgan 01-08-2023
Jacob Morgan

ജിറാഫ് സിംബലിസം & അർത്ഥം

ജിറാഫ് പ്രതീകാത്മകതയും അർത്ഥവും ആഫ്രിക്കൻ സംസ്കാരത്തിൽ പ്രമുഖമാണ്. എന്നിട്ടും ജിറാഫ് സ്പിരിറ്റ് ലോകമെമ്പാടും അതിന്റെ സ്വാധീനം വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ അവബോധത്തെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? മൂടുപടത്തിനപ്പുറം മാത്രം പ്രാപ്യമായ അറിവിന്റെ ലോകത്തേക്ക് കടക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? സ്പിരിറ്റ്, ടോട്ടം, പവർ അനിമൽ എന്നീ നിലകളിൽ ജിറാഫിന് സഹായിക്കാനാകും! നിങ്ങളുടെ തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ആ ഉയരമുള്ള ജോലികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ മാനസിക അവബോധം എങ്ങനെ ഉയർത്താമെന്ന് ജിറാഫ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഈ അനിമൽ സ്പിരിറ്റ് ഗൈഡിന് നിങ്ങളെ എങ്ങനെ പിന്തുണയ്ക്കാനും പ്രകാശിപ്പിക്കാനും ഉയർത്താനും കഴിയുമെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ജിറാഫിന്റെ പ്രതീകാത്മകതയിലേക്കും അർത്ഥത്തിലേക്കും ആഴത്തിൽ അന്വേഷിക്കുക.

  ജിറാഫ് സിംബലിസം & അർത്ഥം

  ജിറാഫിന്റെ പ്രതീകാത്മകതയും അർത്ഥവും ദൈവികതയുമായി ചേരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മാനവികതയുടെ ചിത്രങ്ങളെ ഉണർത്തുന്നു.

  സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നീണ്ട കഴുത്തുള്ള മൃദുവായ ജിറാഫ് പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. ഭാവി കാണാനും കൈയെത്താത്തതായി തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ നേടാനുമുള്ള കഴിവ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം താറുമാറായിരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ തല ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനും അനാവശ്യമായ തർക്കങ്ങളിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാനും ജിറാഫ് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു; ഒരു മൃഗ മിത്രമെന്ന നിലയിൽ, ജിറാഫ് നിങ്ങളെ "ഉന്നത പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ" പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഈ ജീവി സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

  പതിനെട്ടടി വരെ ഉയരത്തിൽ എത്തുന്ന ഈ ഭീമാകാരമായ ജീവിക്ക് ഭീഷണിയായി തെളിയിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ്; ജിറാഫിന്റെ ഒരേയൊരു അപകടസാധ്യത കുടിക്കാൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് തലയിടേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമാണ്. ഇതൊരുകൂടാതെ ദൈവിക ബോധവും.

  തീർച്ചയായും, ജിറാഫിന്റെ നീളമേറിയ കഴുത്ത് ഈ മൃഗത്തിന് ഒരു ചെറിയ കഴുത്തുള്ള ജീവിയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന മൃഗത്തിലേക്കുള്ള പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി മിഥ്യാധാരണകൾക്ക് വിധേയമാണ്. മത്സരങ്ങൾ കുറവുള്ള ഗ്രൗണ്ടിന് മുകളിലുള്ള ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് ജിറാഫുകൾ പരിണമിച്ചതായി ചില കഥകൾ പറയുന്നു. ജിറാഫിന്റെ നീണ്ട കഴുത്ത് ദൈവിക ഇടപെടലിന്റെ ഫലമാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും മറ്റ് കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ജിറാഫ് ആണ് അവസാനമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും മറ്റ് മൃഗങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടമായ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടതും. പുള്ളിപ്പുലി, ഒട്ടകം, മറ്റ് ജീവികൾ എന്നിവയുമായുള്ള ജിറാഫിന്റെ സാമ്യം ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നു.

  ഒരു ഉപമ ജിറാഫിനെ ഒരു ഉപമയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം വിശദീകരിക്കുന്നു. ഈ കഥ അനുസരിച്ച്, ഒരു കാലത്ത് ഒരു ലക്ഷ്യവും നൽകാത്ത ഒരേയൊരു മൃഗമായിരുന്നു ജിറാഫ്, ഇത് കലഹത്തിന് കാരണമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം, അവരുടെ നീണ്ട കഴുത്തും അസാധാരണമായ ഘടനയും അർത്ഥമാക്കുന്നത് ജിറാഫിന് മറ്റ് മൃഗങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ്. അതിനാൽ ജിറാഫ് സ്പിരിറ്റ് നിങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അതുല്യമായ കഴിവുകളും കഴിവുകളും സമൂഹത്തിന് എങ്ങനെ പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്ന് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യേണ്ട സമയമായിരിക്കാം. വ്യത്യസ്‌തനായതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ജിറാഫ് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അതുല്യമായ സമ്മാനങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ശക്തിയാണ്.

  ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഷോണ ജനതയ്ക്ക് എല്ലാ മൃഗങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടികളെക്കുറിച്ച് ഒരു മിഥ്യയുണ്ട്. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, ദൈവം സൃഷ്ടികളോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ത്വിഗ എന്ന ജിറാഫ്, എല്ലാ ദിവ്യവും കേൾക്കാൻ കഴുത്ത് നീട്ടിവാക്കുകൾ. ദൈവം വളരെ പ്രസാദിക്കുകയും അവളുടെ കഴുത്ത് കൂടുതൽ നീളമുള്ളതാക്കുകയും ചെയ്തു, അങ്ങനെ അവൾക്ക് അവന്റെ വാക്കുകൾ എളുപ്പത്തിൽ കേൾക്കാൻ കഴിയും. അധിക പരിശ്രമം അധിക പ്രതിഫലം നൽകുന്നു.

  ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള സമാന കഥകൾ ജിറാഫിനെ തന്റെ അതുല്യമായ നീളമുള്ള കഴുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കുന്ന സമാധാനപരവും കുലീനനുമായ ഒരു നായകനായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. വളരുന്ന ബ്രഷ് തീയുടെ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഒരു മരത്തിൽ കൂടുണ്ടാക്കിയ പക്ഷികളുടെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കഥയിൽ, പക്ഷികൾ സഹായത്തിനായി നിലവിളിച്ചു. എന്നാൽ മറ്റ് മൃഗങ്ങളൊന്നും തങ്ങളുടെ കൂട്, അകത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള, മുന്നേറുന്ന തീയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യരായിരുന്നില്ല.

  ഒഴിച്ച്, നിങ്ങൾ ഊഹിച്ചു, ജിറാഫ്.

  നിങ്ങൾ തന്നെയാണോ എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് 3 മണിക്ക് ഫോൺ കോളുകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് അനുകമ്പയും സമാധാനവും ഉള്ള സ്വഭാവമുണ്ടെന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രതിസന്ധികളോട് എപ്പോഴും പ്രതികരിക്കുന്നവനാണെന്നും കരുതുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, ജിറാഫ് നിങ്ങളോടൊപ്പം സഹാനുഭൂതി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ അതുല്യമായ സമ്മാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് രോഗശാന്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. ഇക്കാര്യത്തിൽ, ജിറാഫ് കരുണയോടും അനുകമ്പയോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  ജിറാഫ് ഫാർ ഈസ്റ്റേൺ സിംബലിസം

  പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, പ്രഭുക്കന്മാർക്കുള്ള സമ്മാനമായി ജിറാഫുകളെ ചൈനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവർ ഭാഗ്യത്തിന്റെ മാന്ത്രിക പ്രേരണകളായി കാണപ്പെടുകയും സമൃദ്ധവും വിജയകരവുമായ ഒരു കാലഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ, ഭരണകർത്താക്കൾ ജിറാഫിന്റെ പ്രതീകാത്മകത ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ പദവി ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയും അവരെ സമാധാനത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും പ്രതീകമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. ജിറാഫുള്ള ഭരണാധികാരികൾ ദൈവിക ദാനങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഭരണാധികാരി വളരെ ദൂരം പോയാൽ, ജിറാഫ് ഒരു ശകുനമായി മാറിതോൽവി.

  ജിറാഫിനെ ചൈനയിൽ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച ചൈനീസ് അഡ്മിറൽ ഷെങ് ഹെയുമായി ജിറാഫ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സംസ്കാരത്തിൽ, നീണ്ട കഴുത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ജിറാഫും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഭരിക്കാൻ ദൈവിക അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പരാജയത്തിൽ വീഴുമെന്നോ ഉള്ള ഒരു ശകുനമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു.

  അവലോകനത്തിൽ , ഫാർ ഈസ്റ്റിൽ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി ജിറാഫിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഈ ജീവി ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ ലോകം മുഴുവൻ കാണും. നിങ്ങൾ താഴ്മയോടെ ജിറാഫ് സ്പിരിറ്റിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് മോചനം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് അനുവദിച്ചേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനുള്ള ജ്ഞാനം അത് നൽകിയേക്കാം.

  ജിറാഫ് കെൽറ്റിക് സിംബലിസം

  വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളാൽ കെൽറ്റിക് പ്രതീകാത്മകതയിൽ ജിറാഫ് ഒരു പ്രധാന മൃഗമല്ല. . ആദ്യകാല കെൽറ്റിക് ആളുകൾ ഒരു ജിറാഫിനെ കണ്ടു മുട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അവർ എന്ത് വിചാരിച്ചിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയും, ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ വിചിത്രവും വീട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയുമാണ്.

  എന്നിരുന്നാലും ജിറാഫിന്റെ പ്രതീകാത്മകതയും കെൽറ്റിക് ഐതിഹ്യത്തിലെ മറ്റ് ഘടകങ്ങളും തമ്മിൽ നമുക്ക് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും. ജിറാഫിന്റെ ഊർജ്ജവും പ്രതീകാത്മകതയും ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിതരാണെങ്കിൽ, മൃഗത്തിന്റെ സൗമ്യവും, വലുതും, കാര്യക്ഷമവും, വിഭവസമൃദ്ധവും, സംരക്ഷണാത്മകവുമായ സ്വഭാവം പരിഗണിക്കുക.

  ഒരുപക്ഷേ, ജിറാഫ് നിങ്ങളെ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന ജീവികളുടെ മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. യൂണികോൺ പോലുള്ള കെൽറ്റിക് ഇതിഹാസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുയൽ പോലുള്ള കൗശലക്കാരായ മൃഗങ്ങൾ പോലും.

  എന്തുകൊണ്ട് കൗശലക്കാരൻ?

  കാരണം അവരുടെവലിയ വലിപ്പം, ജിറാഫ് ഉപദ്രവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു രുചിയുള്ള ചെടിയല്ലെങ്കിൽ. ജിറാഫിന്റെ നീളമുള്ള കഴുത്തും വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലേക്ക് കാണാനുള്ള കഴിവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കെൽറ്റിക് നാടുകളിൽ ഈ മൃഗത്തെ പ്രത്യേകമായി കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിലും, കെൽറ്റിക് ഐതിഹ്യത്തിലെ മഹത്തായ ദിവ്യൻമാരുമായോ രൂപമാറ്റക്കാരുമായോ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

  ജിറാഫ് ടാറ്റൂ അർത്ഥം

  മനോഹരമായ ജിറാഫ് ആകർഷകമായ ടാറ്റൂ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സ്രഷ്ടാവ് ഐക്യം, ഭാഗ്യം, യോജിപ്പ് എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക്, ജിറാഫിന്റെ ഛായാചിത്രം സ്വർഗ്ഗം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ഒരു കാൽ നിലത്തു വയ്ക്കാനുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി വർത്തിച്ചേക്കാം. ജിറാഫ് ആത്മാവും പദാർത്ഥവും തമ്മിലുള്ള, ദൈവികവും മനുഷ്യവർഗ്ഗവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ സാർവത്രിക പ്രതിനിധാനമാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല.

  നിങ്ങളുടെ പരിധികൾ അറിയുന്നതിനുള്ള സ്ഥിരമായ ചിഹ്നമായി ജിറാഫ് ടാറ്റൂവിനെ പരിഗണിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. ഇതുവരെ മാത്രം കഴുത്ത് നീട്ടുക. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ ജിറാഫിന് പോലും മുങ്ങിമരിക്കാം.

  ഇതിനപ്പുറം, സൗമ്യനായ ഭീമൻ അനുകമ്പ, ഭക്തി, സൗമ്യത എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ നിമിഷത്തിനപ്പുറം നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ നോക്കാനും അവബോധത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാനും കഴിയും. ശാരീരിക അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിമിതികളില്ല.

  ജിറാഫ് വസ്തുതകൾ

  ഏത് ജീവാത്മാക്കളെയും അറിയാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം അവയുടെ ഭൗമിക പ്രതിഭയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുക എന്നതാണ്. ജിറാഫിനൊപ്പം, ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായതിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കും. ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ സസ്തനികളാണിവ, 18 അടി വരെ ഉയരത്തിൽ വളരും (അവിടെ കാലാവസ്ഥ എങ്ങനെയുണ്ട്?) എല്ലാവർക്കുംഅവയുടെ ആകർഷണീയമായ സ്വാധീനം, ഇവ മധുരമുള്ള മൃഗങ്ങളാണ്, അവയുടെ വലുപ്പം മറ്റൊന്നിനും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഇലകൾ, കായകൾ, ഇഷ്ടപ്പെട്ട മരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശാഖകൾ.

  മരങ്ങൾക്കും ഒരു അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ട്രീ സിംബോളിസത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക & അർത്ഥം!

  സൺസ്‌ക്രീൻ?

  ജിറാഫിന്റെ ഇരുണ്ട നാവ് അതിനെ സൂര്യാഘാതത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു! ഈ ജീവി ഭക്ഷണം ശേഖരിക്കാൻ നാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം എക്സ്പോഷർ ലഭിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ കളറിംഗ് തികച്ചും യുക്തിസഹമാണ്. ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രത്തിൽ ചൂടേറിയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശരിയായ സംരക്ഷണം "ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ" എന്ന് സ്വയം ചോദിക്കുക.

  നമുക്ക് ഒന്നിക്കാം!

  ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനാമിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച്, ജിറാഫ് അവരെ ഒരു മികച്ച കലയിലേക്ക് ഇറക്കി. അവർ അവിശ്വസനീയമാംവിധം സാമൂഹിക ജീവികളാണ്, അവർ പതിവായി 10-20 (ഒരു ടവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു) ഗ്രൂപ്പുകളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു. അവർ ദിവസം മുഴുവൻ മറ്റ് ടവറുകളുമായി പ്രശ്‌നമില്ലാതെ ഇടകലരും. അവരുടെ സമൂഹത്തിൽ പ്രാദേശികവാദത്തിന് സ്ഥാനമില്ല. ജിറാഫ് സ്പിരിറ്റ് മുദ്രാവാക്യം പാലിക്കുന്നു: ജീവിക്കൂ, ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ.

  ഒരു സംയുക്ത മൃഗം

  ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ, ജിറാഫ് ഒട്ടകത്തിനും ഒട്ടകത്തിനും ഇടയിലുള്ള കുരിശാണെന്ന് ആളുകൾ കരുതി. ഒരു പുള്ളിപ്പുലി. പാടുകൾക്കും ജിറാഫിന്റെ ആകൃതിക്കും ഇടയിൽ, ഈ ബന്ധത്തിന് മെറിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ രണ്ട് മൃഗങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം ജിറാഫിന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കാം. ഒട്ടകം സഹിഷ്ണുത, സ്വയംപര്യാപ്തത, ജ്ഞാനം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പുള്ളിപ്പുലി ശക്തി, ധൈര്യം, ദൃഢനിശ്ചയം എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

  പുള്ളിഓൺ

  മനുഷ്യർക്ക് വിരലടയാളമുണ്ട്, ജിറാഫിന് പാടുകളുണ്ട്. അവരുടെ മാതൃക അദ്വിതീയമാണ്. തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി അവയെ പരസ്പരം വേർതിരിക്കുന്നതിനൊപ്പം, ഗ്രിഫിന്റെ ശരീരത്തിലെ ചൂട് നിയന്ത്രിക്കുന്ന രക്തക്കുഴലുകൾ അവയ്ക്ക് താഴെയുണ്ട്. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ പാടുകൾ നേടുകയും പൂർണ്ണമായും നിങ്ങളായിരിക്കുകയും ചെയ്യുക.

  Factoid: ലോക ജിറാഫ് ദിനം വർഷം തോറും ജൂൺ 21 ആണ്. എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം ഇത് വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ദിവസമാണ്!

  ജിറാഫ് വാക്യങ്ങൾ & ഭാഷാശൈലി

  “ചിലപ്പോൾ അവസരങ്ങൾ നേരിടുന്നത് ഒരു ജിറാഫിന്റെ കാൽമുട്ടിൽ നോക്കുന്നത് പോലെയാണ്”.- ലോറി ബെത്ത് ജോൺസ്.

  “ജിറാഫിനെ താഴെയിറക്കുക എന്നത് അവിശ്വസനീയമാംവിധം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സിംഹത്തെ അവരുടെ കാലിൽ നിന്ന് ഒറ്റ അടികൊണ്ട് കൊല്ലാൻ അവർക്ക് കഴിയും. – ജോവാന ലംലി

  ജിറാഫുകൾ പഠിക്കുന്നവർക്കും ഒരു നല്ല രൂപകമാണ്, കാരണം അവർ തല ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നു, ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ പഠിതാക്കൾ ഉയരവും സുന്ദരവും കുലീനരുമായ മുതിർന്നവരായി വളരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. – പോൾ സെവിഗ്നി, PhD

  ജിറാഫ് സ്വപ്നങ്ങൾ

  ജിറാഫ് മനോഹരമായി ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അത് എന്തിനെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു?

  ജിറാഫുകളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യം. നിങ്ങളുടെ വീക്ഷണങ്ങൾ വളരെ ഇടുങ്ങിയതാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടും. അല്ലാത്തപക്ഷം, കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മപരിശോധന ആവശ്യമായ അനാവശ്യമായ അപകടസാധ്യതകൾ നിങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം.

  ജിറാഫിന്റെ കഴുത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കഴുത്ത് വരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചേക്കാം. സ്വപ്ന ഇമേജറി മറ്റെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നുപ്രയാസകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കഴുത്ത് സംരക്ഷിക്കുക.

  ജിറാഫ് എന്തെങ്കിലും ചവിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളെത്തന്നെയോ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള മറ്റുള്ളവരെയോ പ്രതിരോധിക്കേണ്ട സമയത്തെ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം പ്രവചിക്കുന്നു. സ്വയം ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ അളവ് നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ഓർക്കുക, ഒരു ജിറാഫിന്റെ കിക്ക് ശക്തവും ശാശ്വതവുമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു.

  നിങ്ങൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ജിറാഫിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വൈകാരികമോ ആത്മീയമോ ആയ തലത്തിലാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്, എന്നാൽ വളർച്ചയ്ക്ക് ഇനിയും ഇടമുണ്ട്. ഒരു കുട്ടി ജിറാഫ് ഒരു ദീർഘമായ പരിശ്രമത്തെയോ യാത്രയെയോ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളികളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും നേരിടാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാകും.

  ജിറാഫ് സ്പിരിറ്റിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക നിങ്ങൾ ജിറാഫിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കണ്ടാൽ? എന്നതിൽ !

  ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലെ ജിറാഫ്

  വടക്കൻ ആകാശത്ത് കാമലോപാർഡിസ്, ജിറാഫ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മങ്ങിയ, വലിയ നക്ഷത്രസമൂഹമുണ്ട്. 1612-ൽ ഒരു ഡച്ച് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇത് ആദ്യമായി തിരിച്ചറിയാവുന്ന രൂപമായി അവതരിപ്പിച്ചത്. മിക്ക നക്ഷത്രസമൂഹങ്ങളെയും പോലെ, ഇതിന് ഒരു പിന്നാമ്പുറ കഥയുണ്ട്.

  സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ, ഓരോ മൃഗത്തിനും ഒരു ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നിരുന്നാലും, ജിറാഫറിന് ഒരെണ്ണം നൽകിയിരുന്നില്ല - അത് അവനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതുല്യനാക്കുന്ന ഒന്ന്. ഒരു ദിവസം ജിറാഫ് ആകാശത്ത് സൂര്യൻ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു, ഒരുപക്ഷേ ഒരു വഴികാട്ടി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമെന്ന് കരുതി. അതിനാൽ ജിറാഫ് ആകാശത്തെ നിരീക്ഷിച്ചു, സൂര്യനെ നയിക്കുന്നു, അങ്ങനെ അത് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടില്ല. ജിറാഫിന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം ആകാശത്ത് നക്ഷത്രങ്ങൾ വിന്യസിക്കപ്പെടത്തക്കവിധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൗത്യം വളരെ നന്നായി ചെയ്തു. ഇന്ന്, ആ രാശിയുടെ പേര് വഹിക്കുന്നുതെക്കൻ കുരിശ് 13>അവബോധം

 • വ്യക്തിപരമായ വളർച്ച
 • ദൈവിക ബന്ധങ്ങൾ
 • വലിയ സാധ്യതകൾ <20
 • വിഷൻ & ദീർഘവീക്ഷണം
 • സൗമ്യത
 • ദയ
 • ഉയർന്ന വീക്ഷണം & അവബോധം
 • ഒരു മാസത്തോളം വെള്ളത്തിന്റെ അഭാവം മൃഗത്തിന് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇവിടെ, ജിറാഫിന്റെ ഉയരം വിഭവങ്ങളുടെ ജ്ഞാനപൂർവമായ ഉപയോഗത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു, പുതിയ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായി നിലകൊള്ളുന്നു, ഉയർന്ന വീക്ഷണം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവിക മാർഗനിർദേശത്തോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.

  ഒരു ജിറാഫ് കാരണമില്ലാതെ ആക്രമിക്കില്ല, പക്ഷേ ഈ ജീവി അപകടം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ , പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ അത് വേഗവും ശക്തവുമാണ്. ഒരു ജിറാഫ് ഭീഷണിയായി കാണുന്നില്ലെങ്കിലും, മൃഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വേഗത്തിലുള്ള ചവിട്ടിന് മുടന്താനോ കൊല്ലാനോ കഴിയും. ജിറാഫുകൾ തങ്ങളുടെ പശുക്കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗമാണ് ചവിട്ടുന്നത്, ജിറാഫ് മൃഗ സഖ്യത്തിന് ആവശ്യമായ സമയങ്ങളിൽ സുരക്ഷയുടെയും ശക്തിയുടെയും പ്രതീകാത്മകത നൽകുന്നു.

  ആഫ്രിക്കയിൽ ജിറാഫുകളുടെ വ്യാപനം അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവർ വിവിധ കഥകളിലും കെട്ടുകഥകളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ്. രാജ്യത്തുടനീളം കലാപരമായ അവതരണങ്ങൾ. ആഫ്രിക്കൻ സംസ്കാരങ്ങളിൽ, ഈ ജീവി വ്യതിരിക്തതയെയും വ്യക്തിത്വത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, കാരണം രണ്ട് ജിറാഫിന്റെ പുള്ളികളുള്ള രോമങ്ങൾ ഒരുപോലെയല്ല. വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നതും അഭിമാനത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും ജിറാഫിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

  ജിറാഫുകളോട് തദ്ദേശീയർക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട്. ഈ ആദരവിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ജിറാഫ് നൃത്തത്തിൽ കാണാം. ജിറാഫുകൾ മഴയിലൂടെ ഓടുന്നതിന്റെ ദർശനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതും രോഗശാന്തി നൽകുന്നതുമാണ്.

  ജിറാഫ് സ്പിരിറ്റ് അനിമൽ

  നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ജിറാഫ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ, അത് നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി കഴുത്ത് നീട്ടുമെന്നതിന്റെ അടയാളം. നിങ്ങളുടെ ഉയർന്ന അവബോധം, അവബോധം, എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മൃഗ സഖ്യകക്ഷി നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.ഉൾക്കാഴ്ചയോ ജ്ഞാനമോ ഇല്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും. എന്നിരുന്നാലും, ചിലപ്പോൾ ജിറാഫിന്റെ അർത്ഥം, പ്രയോജനം നേടുന്ന വ്യക്തികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആംഗ്യത്തെ വിലമതിക്കാത്ത വ്യക്തികൾക്കും വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കഴുത്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ്.

  ജിറാഫ് ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഗൈഡായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ, പലപ്പോഴും, അത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഭാവിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളവരായിരിക്കേണ്ട സമയത്ത്. നിങ്ങളുടെ അനിമൽ മിത്രം മരങ്ങളിൽ നിന്ന് സസ്യജാലങ്ങളിൽ എത്താൻ തല ഉയർത്തി ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പിന്റെ പൂർണ്ണമായ ആകാശക്കാഴ്ച ലഭിക്കും. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വീക്ഷണം ക്രമീകരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴുള്ള അവസരത്തിനപ്പുറം പുതിയ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് തുറക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.

  നിങ്ങളുടെ സഹജമായ പ്രവചനാത്മക കഴിവുകൾ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ ജിറാഫ് സ്പിരിറ്റ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയേക്കാം; ഈ "അറിയുന്നത്" ജാഗ്രതയോടെ ഉപയോഗിക്കാൻ ജിറാഫ് നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. സന്ദേശം നൽകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നയവും നയതന്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മാനസികമായ ഉൾക്കാഴ്ചകളും ദർശനങ്ങളും പലപ്പോഴും ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. മിഥ്യാധാരണകളിൽ അകപ്പെടരുതെന്നും ജിറാഫ് സ്പിരിറ്റ് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഭൂതകാലത്തിൽ മുറുകെ പിടിക്കുകയോ ജീവിക്കുന്നതിനുപകരം ഭാവി പ്രവചിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സമയവും ചെലവഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യില്ല.

  ജിറാഫ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടതായി തോന്നുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. നാടോടിക്കഥകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ജിറാഫ് ഉറങ്ങാൻ മുട്ടുകുത്തുന്നു, അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ, സൃഷ്ടി ധ്യാനിക്കുകയോ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. എങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ അനിമൽ സ്പിരിറ്റ് ഗൈഡ് നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുനിങ്ങളുടെ ഉന്നതരായ വ്യക്തികളുമായും വഴികാട്ടികളുമായും മാലാഖമാരുമായും ദൈവികവുമായും നിങ്ങൾ ബന്ധം പുലർത്തുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ, ആത്മാവിന്റെ മണ്ഡലവുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടാമെന്ന് കാണിച്ചുതന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ ഉയർത്താൻ ജിറാഫ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ജീവിതം നയിക്കുക.

  ജിറാഫിന്റെ മറ്റൊരു സന്ദേശം നിശബ്ദതയുടെ ശക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഇരുപത് ഇഞ്ചിലധികം നീളമുള്ള നാവുള്ളപ്പോൾ, ഈ ജീവി അപൂർവ്വമായി ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നു; മനുഷ്യർക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന ശബ്ദങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. മിക്കപ്പോഴും, ജിറാഫ് ശരീരഭാഷയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ വാലിലൂടെ. മനുഷ്യരിൽ, ബോധം, ധൈര്യം, ഉദ്ദേശ്യം എന്നിവ വസിക്കുന്ന റൂട്ട് ചക്രവുമായി വാൽ യോജിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ആ ചക്രം സജീവമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് ശാന്തമായ ധ്യാനം. ദൈവം അഗാധമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന ശാന്തമായ സമയം കൂടിയാണിത്.

  ഇതും കാണുക: സെറ്റൻ സിംബലിസം & അർത്ഥം

  ജിറാഫ് ടോട്ടം അനിമൽ

  നിങ്ങളുടെ ജനന ടോട്ടം ആയി ഒരു ജിറാഫുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സുന്ദരനാണ്, നിശബ്ദത, ലളിതമായ ആനന്ദങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ഉള്ളടക്ക ജീവിതം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ ശാന്തത അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും സന്തോഷവാനാണ്. നിങ്ങളുടെ സംസാരം നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമാണ്, കൂടാതെ ചിന്താശൂന്യതയില്ലാതെ നിങ്ങൾ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കില്ല. ഒരു ജിറാഫ് വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ വേറിട്ടു നിൽക്കാൻ ഒരു പ്രശ്‌നവുമില്ല.

  നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും-പ്രത്യേകിച്ച് അത് നിങ്ങളെയും ഉള്ളവരെയും സംബന്ധിച്ച്. നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക വൃത്തം. വിഷമിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സങ്കീർണ്ണമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സഹജമായ മാനസിക സമ്മാനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ടാപ്പുചെയ്യുന്നുബന്ധങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് സംഘർഷം ഇഷ്ടമല്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയതും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുമായവയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ശക്തിയുടെ ഓരോ ഔൺസും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും.

  ജിറാഫ് ആളുകൾക്ക് അത് ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. അവർ തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെക്കാൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. നോക്കൂ, ജിറാഫ് ആളുകൾ വലിയ ചിത്രം കാണുന്നു; അവരുടെ ഉയർന്ന അവബോധവും ബുദ്ധിയും വൈകാരിക ബന്ധത്തിലും ആശയവിനിമയത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും. പഴഞ്ചൊല്ല് പറയുന്നതുപോലെ, അത് മുകളിൽ ഏകാന്തമാണ്, ഏകാന്തത നിങ്ങളെ യഥാർത്ഥ ബന്ധങ്ങൾക്കായി കൊതിക്കുന്നു. സഹായകരമാകുമ്പോൾ അധിക മൈൽ പോകുക എന്നത് മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം മാത്രമാണ്.

  ഇതും കാണുക: പറുദീസയുടെ പക്ഷി ചിഹ്നം & amp;; അർത്ഥം

  ഒരു ജിറാഫ് നിങ്ങളുടെ ടോട്ടം മൃഗമാണെങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവരുടെ അസൂയ നിമിത്തം സ്വയം താഴ്ത്തരുത്. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തുക, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് തുടരുക. യാത്രയിൽ നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ജിറാഫുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉയരങ്ങളിൽ എത്തുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു!

  ജിറാഫ് പവർ അനിമൽ

  ജിറാഫിനെ നിങ്ങളുടെ പവർ അനിമൽ ആയി വിളിക്കുക മറ്റുള്ളവരുടെ ബഹുമാനം, ബഹുമാനം, അല്ലെങ്കിൽ നന്ദി എന്നിവ നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് സഹായം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ. ജിറാഫിനൊപ്പം, പല മൃഗങ്ങളും ഈ ജീവിയിലേക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം അത് വളരെ ഉയരത്തിലാണ്. ജിറാഫ് എനർജിയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ തല ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ നോക്കുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും, നിങ്ങളെ മാന്യനും മാന്യനും ആയി കാണുകയും ചെയ്യും.

  നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ജിറാഫിനെ വിളിക്കുകമാർഗനിർദേശങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും തേടുന്നതിനുമുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ. ജിറാഫ് സ്പിരിറ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലാണെന്നോ ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനോ ഉള്ള ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഉയർന്ന വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെടാനോ ദൈവിക സഹായം തേടാനോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഈ സൃഷ്ടി നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇവിടെ, നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ളതിനെ വിലമതിക്കാനും തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ നൽകാനും ജിറാഫ് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഉയരമുള്ള ജിറാഫിനെപ്പോലെ, നിങ്ങളുടെ ഉയർന്ന കാഴ്ചപ്പാടും ഉജ്ജ്വലമായ വീക്ഷണവും ഉയർന്ന അവബോധവും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നു.

  ജിറാഫിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം

  ജിറാഫിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളെയും മറികടക്കുന്നു. ഇത് ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും ഇടയിലും ഭൂമിക്കും വായു മൂലകത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഇടനിലക്കാരനാണ്. വായു പ്രചോദിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭൂമി ഗ്രൗണ്ടിംഗ് നൽകുന്നു. ഭൂമി ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു, വായു മനസ്സിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നു. ജിറാഫ് സന്തുലിതാവസ്ഥയെ ശക്തമായ രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നു.

  ജിറാഫിന്റെ നീളമുള്ള കഴുത്ത് മനുഷ്യന്റെ സുഷുമ്‌നാ നിരയോട് സാമ്യമുള്ളതാണ്, അവിടെയാണ് ചക്രങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ, ജിറാഫിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, സുഷുമ്നാ നാഡിയിൽ ചക്രങ്ങളെ (ഊർജ്ജ പോയിന്റുകൾ) സമന്വയിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെയും വിന്യസിക്കുന്നതിന്റെയും പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

  ജിറാഫിന്റെ സ്വഭാവം സൗമ്യവും സമാധാനപ്രിയവുമാക്കുന്നു. ഐക്യത്തിന്റെ ഉത്തമ പ്രതീകമാണ് ജിറാഫ്. ഒരു വേട്ടക്കാരൻ വെല്ലുവിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജിറാഫുകൾ സമാധാനവാദികളാണ്. നമ്മുടെ സമ്മാനങ്ങളും കഴിവുകളും സഹകരണത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്നായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ അനിമൽ മിത്രം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ജോലിമത്സരിക്കുന്നതിനോ ക്ഷാമം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനോ പകരം പ്രതിബന്ധങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്. ഈ മൃഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ സഹകരിക്കേണ്ടതിന്റെയും പങ്കിടലിന്റെയും പ്രാധാന്യത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ രണ്ട് ശ്രമങ്ങളില്ലാതെ മനുഷ്യരാശി ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോകില്ലായിരുന്നു.

  ജിറാഫ് സ്പിരിറ്റ് ഉയർന്ന ശാഖകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് എത്തിയതായി പറയപ്പെടുന്നു, അത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് താഴ്ന്ന തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഫലം അവശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിൽ, "ന്യായമായി എടുക്കുക, ന്യായമായി നൽകുക" എന്ന പുറജാതീയ തത്വത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മക ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് ജിറാഫിന്. "ആഗ്രഹങ്ങളും" "ആവശ്യങ്ങളും" തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓർക്കുക.

  നിങ്ങൾ ജിറാഫിനൊപ്പം നടക്കുമ്പോൾ, ഊർജ്ജസ്വലമായ ഫലം ഒരു ദോഷവും ചെയ്യാതെയും ഒരു തുമ്പും അവശേഷിപ്പിക്കാതെയും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ജിറാഫിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലും നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിലും ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ "കാർബൺ കാൽപ്പാടുകൾ" മുതൽ നമ്മൾ ലോകമെമ്പാടും കൃപയോടെയോ അശ്രദ്ധയോടെയോ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് വരെ, ജിറാഫ് സ്പിരിറ്റ് അനിമലിന് വഴി നയിക്കാൻ കഴിയും.

  ജിറാഫുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം വളരുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തത വളരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ. ഈ ജീവിയുടെ തലയുടെ ഉയരത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. അത് എല്ലായിടത്തും തിരിയുന്നു, കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ലഭിക്കുന്നു. മുമ്പ് വ്യക്തമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു സഞ്ചാരിയാണെങ്കിൽ, ജിറാഫിന്റെ കണ്ണുകൾ അത്ഭുതകരമായ അനുഭവങ്ങളും ആഗോള ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

  ജിറാഫിനെ നോക്കുമ്പോൾ, ആശയവിനിമയത്തിന്റെ അനിഷേധ്യമായ പ്രതീകമായ, അതിന്റെ വലിയ നാവ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അസാധ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ജിറാഫ് ഒരു തുറന്ന ആശയവിനിമയക്കാരനല്ല. കൂടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾജിറാഫ്, ക്ഷമയോടെയിരിക്കുക. വാക്കുകൾ കുറവാണെങ്കിലും ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ളതും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതുമായിരിക്കും.

  ജിറാഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സിംബോളിസം

  ക്രിസ്ത്യൻ പ്രതീകാത്മകത ജിറാഫിന്റെ ഇതിഹാസത്തിൽ പാകമായിട്ടില്ല, എന്നാൽ ഈ അത്ഭുതകരമായ ജീവികൾ ഒന്നോ രണ്ടോ രൂപം നൽകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, നോഹയുടെ പെട്ടകത്തിലെ നിരവധി മൃഗങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇത്. ചില കഥകൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് ജിറാഫിന് തുടക്കത്തിൽ ഇണ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും പെട്ടകത്തിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പങ്കാളിയെ തേടി പോകേണ്ടി വന്നിരുന്നുവെന്നും ഈ അക്കൗണ്ടിലൂടെ ജിറാഫിന് അതിന്റെ നീളം പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയും. പൂർണ്ണമായ പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം.

  ആദ്യകാല ക്രിസ്ത്യൻ കലാസൃഷ്ടികളും നവോത്ഥാന കലയും ജിറാഫുകളെ തടവിലാക്കാതെ സ്വതന്ത്രമായി വിഹരിക്കുന്നതായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഇതുവരെ മെരുക്കിയിട്ടില്ലാത്ത വന്യവും വിചിത്രവുമായ എല്ലാറ്റിന്റെയും പ്രതീകാത്മകത ഉൾക്കൊള്ളാൻ ജിറാഫ് എത്തിയിരിക്കുന്നു.

  ആവർത്തനപുസ്തകത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന "സെമർ" എന്ന പദം പുള്ളിപ്പുലിയുടെയും ഒട്ടകത്തിന്റെയും ഗ്രീക്ക്, ലാറ്റിൻ പദങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവർത്തനമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഒരുപക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകൾ ജിറാഫിനെ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ആയി കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മൃഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക, ഇതൊരു സിദ്ധാന്തം മാത്രമാണ്.

  ജിറാഫ് ബൈബിളിന്റെ ഭാഗമല്ലെങ്കിലും, അതിന്റെ അസാധാരണമായ രൂപം ദൈവികതയെക്കുറിച്ചുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ആശയങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നു. പ്രത്യേകമായി, ജിറാഫ് ദൈവത്തിന്റെ സർഗ്ഗാത്മകതയുടെയും ദൈവിക പദ്ധതിയുടെയും മഹത്തായ സാക്ഷ്യമാണ്, കാരണം ജിറാഫുകൾ അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്, അവരുടെ ഗാംഭീര്യമുള്ള കഴുത്തിന് നന്ദി.

  ചിലർ സദൃശവാക്യങ്ങളിലെ പദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു, ഒരാൾ “ശാഠ്യത്തോടെ കഴുത്തുള്ളവനായി” മാറുന്നതിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. എന്നതിന്റെ പര്യായമായിഅറിവില്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ജിറാഫ് വഴക്കം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ, ജിറാഫിന്റെ പ്രതീകാത്മകത വളരെ ശാഠ്യമില്ലാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  ജിറാഫ് ആഫ്രിക്കൻ സിംബലിസം

  നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ, ജിറാഫുകൾ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്, അവരെ ആഫ്രിക്കൻ ഐതിഹ്യങ്ങളിലും ആത്മീയതയിലും പ്രമുഖ വ്യക്തികളാക്കുന്നു. സൗമ്യരായ ഭീമന്മാരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ജിറാഫ്, ഏറ്റവും വലുതും ശക്തവുമായത് ശക്തി കാണിക്കാൻ അക്രമാസക്തമോ ആക്രമണോത്സുകമോ ആയിരിക്കണം എന്ന ആശയത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. വാസ്‌തവത്തിൽ, യോജിപ്പിന്റെയും വിനയത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി ജിറാഫിനെ എളുപ്പത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഭക്ഷണത്തിനായി അവർ മറ്റ് മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുക പോലുമില്ല.

  വലിപ്പം പറഞ്ഞാൽ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് പാറ കൊത്തുപണികൾ ജിറാഫുകളുടേതാണ്. ഡാബസ് ജിറാഫുകൾ എന്നാണ് ഈ സാദൃശ്യം അറിയപ്പെടുന്നത്, ഇത് സഹാറയിൽ കണ്ടെത്തി. ഈ ചരിത്രാതീത കല ഇപ്പോൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു, അതുവഴി ഇത് സൃഷ്ടിച്ച ആളുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

  കൊത്തുപണികൾ വിദൂരമാണ്, അവ നിലത്തു നിന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. ചരിത്രാതീത കലയിൽ ജിറാഫിന് ഈ മൃഗത്തിന്റെ അസാധാരണമായ രൂപം കാരണം അത്തരം ശ്രദ്ധ നൽകിയിരുന്നതായി ചില അനുമാനങ്ങളുണ്ട്. ജമാന്മാർക്കും മതനേതാക്കന്മാർക്കും ഈ ശ്രദ്ധേയമായ ജീവിയുമായി ശക്തമായ ബന്ധം തോന്നിയതായി മറ്റുള്ളവർ അനുമാനിക്കുന്നു. ജിറാഫുകളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ, മൃഗത്തെ മനുഷ്യനെപ്പോലെയുള്ള രൂപങ്ങളുടെ തലയുടെ മുകൾഭാഗവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വര വരച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് ആത്മീയമോ ബൗദ്ധികമോ ആയ ബന്ധം, രൂപമാറ്റം, അല്ലെങ്കിൽ ജിറാഫുകൾ മനുഷ്യന്റെ സമ്മിശ്രണം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്ന വിശ്വാസം എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

  Jacob Morgan

  ജേക്കബ് മോർഗൻ ഒരു വികാരാധീനനായ എഴുത്തുകാരനും ആത്മീയ തത്പരനുമാണ്, മൃഗങ്ങളുടെ പ്രതീകാത്മകതയുടെ ആഴത്തിലുള്ള ലോകം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ സമർപ്പിതനാണ്. വർഷങ്ങളുടെ ഗവേഷണവും വ്യക്തിഗത അനുഭവവും കൊണ്ട്, വ്യത്യസ്ത മൃഗങ്ങൾ, അവയുടെ ടോട്ടം, അവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഊർജ്ജം എന്നിവയ്ക്ക് പിന്നിലെ ആത്മീയ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ജേക്കബ് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി. പ്രകൃതിയുടെയും ആത്മീയതയുടെയും പരസ്പര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതുല്യമായ വീക്ഷണം വായനക്കാർക്ക് വിലയേറിയ ഉൾക്കാഴ്ചകളും നമ്മുടെ പ്രകൃതി ലോകത്തിന്റെ ദൈവിക ജ്ഞാനവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക മാർഗനിർദേശങ്ങളും നൽകുന്നു. നൂറുകണക്കിന് ആഴത്തിലുള്ള ആത്മാക്കൾ, ടോട്ടംസ്, എനർജി അർത്ഥങ്ങൾ എന്ന തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെ, ജേക്കബ് സ്ഥിരമായി ചിന്തോദ്ദീപകമായ ഉള്ളടക്കം നൽകുന്നു, അത് വ്യക്തികളെ അവരുടെ അവബോധത്തിലേക്ക് ടാപ്പുചെയ്യാനും മൃഗങ്ങളുടെ പ്രതീകാത്മകതയുടെ പരിവർത്തന ശക്തിയെ ഉൾക്കൊള്ളാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. തന്റെ ആകർഷകമായ എഴുത്ത് ശൈലിയും അഗാധമായ അറിവും കൊണ്ട്, ജേക്കബ് വായനക്കാരെ അവരുടെ സ്വന്തം ആത്മീയ യാത്രകൾ ആരംഭിക്കാനും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ മൃഗങ്ങളുടെ കൂട്ടാളികളുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കാനും പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.